Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Ettevõtetega koostöös loodavad õppekavad pakuvad õppurile paremat ettevalmistust

Sihtasutus Archimedes otsustas eraldada 62 miljonit krooni 19-le õppekava arendamise koostööprojektile, mis kaasavad arendusse nii kõrgkoolid kui ettevõtted. Kokku laekus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavasse taotlusvooru 38 projekti.

“Kõrgkoolide ja ettevõtete tihe koostöö on eelduseks, et lõpetajad saaksid parima ettevalmistuse arvestades nii tänase kui homse tööturu vajadusi. On hea meel näha, et Eesti ärksamad ettevõtjad on valmis panustama oma aega ja teadmisi, sest ainult nii saavad nad olla kindlad, et tulevased lõpetajad on vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakutega,” sõnas haridus- ja teadusministeeriumi nõunik ja projektide valikukomisjoni esimees Heli Aru.

Rahastatavaid projekte on mitmest eri valdkonnast nagu logistika, meediamajandus, materjaliteadus või info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Toetust leidsid ka Aasia ja Venemaa suunalise kompetentsi arendamise projektid.

Eriala tipptaseme tagamiseks võimalik ühisprojektide raames kutsuda õppetööd tegema välismaised tunnustatud lektoreid või koostada uut teadus- ja õppekirjandust. Õppe pakkumine ei piirdu vaid tudengitega, kes kõik saavad võimaluse praktiseerida ettevõtetes. Lisaks saavad projektidest kasu ka täiendõpet vajavad spetsialistid. Samuti on võimalik õppejõududel stažeerida ettevõtetes. Heli Aru lisas, et koostöö algatamise lõppeesmärk on pinnase loomine ettevõtluse ümberstruktureerimiseks kõrgema lisandväärtusega teenuste ja toodete pakkumiseks.

Antud juhul on tegemist kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö toetusmeetme teise taotlusvooruga. Esimene taotlusvoor toimus 2009. aastal ja siis toetati 17 projekti. Kokku on toetusmeetme rahaline maht 132 miljonit krooni ning toetatud projektide kirjeldustega on võimalik tutvuda aadressil http://link.archimedes.ee/koolidettevotted

Täpsem info: Märt Miljan, SA Archimedes kommunikatsioonijuht, 521 5767

Viimased uudised