Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Euroopa Komisjon avalikustas Erasmus+ programmijuhendi

2014. aastal Euroopa Liidu uuest haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammist Erasmus+ toetusi soovijad saavad alates tänasest tutvuda selle võimalustega . 2014. aastal jagatakse toetusi kokku 1,8 miljardi euro ulatuses.

Erasmus+ programmijuhend annab ülevaate programmi eesmärkidest, võimalustest ja taotlemise tingimustest. Juhend on saadaval aadressil: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

Taotlemine ise algab 2014. aasta alguspoolel. Senini on samal lehel võimalik tutvuda taotlusvormide näidistega.

„Programmi Erasmus+ käivitamine on nüüdseks lõppjärgus ja oleme selle rakendamiseks valmis. Julgustan organisatsioone programmijuhendit hoolikalt lugema, et olla valmis elektrooniliste taotluste esitamiseks,“ ütles Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou.

Erasmus+ toetab hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprojekte. „Erasmus+ eelarve on võrreldes senise elukestva õppe ja noorteprogrammide eelarvega 40% suurem, mis tähendab, et järgmise seitsme aasta jooksul saab toetust rohkem kui 4 miljonit inimest, sealhulgas õppijad, praktikandid, õpetajad/õppejõud, noored ja noorsootöötajad,” lisas Vassiliou.

Kokku jagatakse 2014. aastal toetusi 1,8 miljardi euro väärtuses, et:

· edendada õppijate, praktikantide, õpetajate/õppejõudude, teiste haridustöötajate, noorte, noorsootöötajate ja noortejuhtide liikuvusvõimalusi; taotluse esitamise tähtaeg õpirände projektidele on 17. märts 2014;

· edendada uuendusele suunatud koostööd haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas; taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2014;

· toetada poliitikate kujundamist ning selleks vajalikke arutelusid ja andmete kogumist haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas; taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2014.

Lisaks kõrgkoolidele ja koolitusasutustele toetatakse esimest korda ka uuendusmeelseid koostöösuhteid — oskusteabe koostööprojekte. Need ühendused loovad hariduse ja tööelu vahel sünergia, kuna võimaldavad kõrgkoolidel, koolituse pakkujatel ja ettevõtjatel edendada uuendusi ja ettevõtlust ning arendada uusi õppekavasid ja kutsekvalifikatsioone, et lahendada vajalike oskuste puudumise probleem.

Spordivaldkonnas keskendutakse riikidevahelistele projektidele, millega toetatakse rohujuure tasandi sporti, tegeletakse piiriüleste probleemidega (näiteks võistlustulemuste kokkuleppimine, doping, vägivald ja rassism) ning edendatakse head juhtimistava, soolist võrdõiguslikkust, sotsiaalset kaasamist ja füüsilist aktiivsust.


Teate koostas:

Karol Sepik

Sihtasutus Archimedes

Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist

karol.sepik@archimedes.ee


Lisainfo:

Euroopa Komisjoni Erasmus+ veebileht: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Sihtasutus Archimedese Erasmus+ veebileht: archimedes.ee/erasmusplus

Liitu Sihtasutus Archimedese hariduskoostöö uudiskirjaga SIIN.

Viimased uudised