Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Euroopa Komisjon teeb teadlaste elu hõlpsamaks – avati kasutajasõbralik veebiportaal EURAXESS

Brüsselis toimunud konverentsil avas teadusvolinik Janez Potočnik pidulikult veebiportaali EURAXESS – Researchers in Motion, mis ühendab seniseid teadlaste mobiilsusele ja karjääriarendusele suunatud toetustegevusi.

Teadusvolinik Janez Potocnik EURAXESS konverentsil“Inimressurss teaduses on keskse tähtsusega teadmiste loomisel, siirdel ja ellu rakendamisel. EURAXESS on tõhus näide Euroopa Komisjoni soovist edendada teadlaste mobiilsust ja teadmiste ringlust,” sõnas volink Potočnik. Uue EURAXESS portaaliga soovitakse parandada info kättesaadavust nii vabade töökohtade, finantseerimisvõimaluste kui kultuurierinevuste ja riiki elama asumise eluolu kohta, samuti ka teadlaste ja neid värbavate asutuste kohustuste ja õiguste kohta.

EURAXESS võrgustikku Eestis koordineeriv Kirstin Kraav sihtasutusest Archimedes sõnas, et senini ERA-MORE nime all tuntud võrgustik on tegutsenud edukalt 2004. aastast alates. “Erinevalt varasemast situatsioonist, kus eri teenustel olid eri nimed ja eraldi veebid, on välismaale mineval teadlastel nüüd võimalik saada kogu vajalik info käepäraselt ühest kohast – EURAXESS portaalist” lisas Kraav.

EURAXESS märgi all kuuluvad 4 erinevat teenustegruppi:

  • EURAXESS Jobs (senini European Researcher’s Mobility Portal) on veebilahendus, mis pakub teadlasele võimalust otsida sadade üles riputatud töökuulutuste, grandipakkumiste ja finantseerimisvõimaluste vahel. Tasuta teenuse puhul saab teadlane lisada portaali oma CV ning teadusasutus kuulutuse vakantse töökoha kohta.
  • EURAXESS Services (senini ERA-MORE Network) näol on tegemist tasuta infoteenusega, mida pakutakse võõrasse riiki tööle asunud teadlastele sisseelamise hõlbustamiseks. Üleeuroopalise mobiilsuskeskuste võrgustiku kohalik kontaktpunkt pakub külalisteadlastele abi nt viisa- ja maksuküsimustega hakkama saamiseks või annab infot lapsele uues riigis koolikoha leidmisel. Teenuse pakkumisega soovitakse saavutada situatsioon, kus külalisteadlasel jääb enamik ajast vajaliku teadustöö tegemiseks, aga mitte üksipäini kohalikest eripäradest tulenevate igapäevamurede lahendamiseks.
  • EURAXESS Rights (European Charter & Code) näol on tegemist õiguste ja kohustuse kogumikuga, mille alusel reguleeritakse nii teadlaste kui neid värbavate organisatsioonide personalipoliitikat.
  • EURAXESS Links (senini ERA-Link) on tööriist, mis pakub mujal maailmas töötavatele Euroopa teadlastele infot rahvusvahelise koostöö võimaluste, Eruroopa vabade töökohtade ja teadusprogrammide kohta.

EURAXESS Services Eesti infovõrgustikku kuuluvad lisaks Archimedesele ka Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool. “Eestisse tulevad külalisteadlased leiavad vajaliku info aadressilt www.smartestonia.ee või pöördudes otse infovõrgustikku liikmete poole,” sõnas Eesti võrgustiku juht Kristin Kraav.

Viimased uudised