Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Euroopa Liidu hariduskoostööprogrammi Socrates 2006.a sügise taotlustähtaegades muudatused

Tähelepanu meie praegused ja tulevased toetusesaajad haridusasutused!

Euroopa Liidu hariduskoostööprogrammi Socrates 2006.a sügise taotlustähtaegades on mitmed muudatused! Kõikide suurte projektide tähtajad on lükkunud kevadesse 2007.

Kuna 2006. aastaga lõpetab praegusel kujul ja praeguse nimega “Socrates” tegutsenud Euroopa Liidu hariduskoostööprogramm oma tegevuse ja järgmisest aastast alustab uus ja täiustatud haridusprogramm nimega “Elukestva õppe programm”, siis on meil sellel aastal programmil Socrates viimased tähtajad.

Osad tähtajad jäävad samaks, mitmed aga lükkuvad 2007. aasta kevadesse.

Kehtima jäävad järgmised taotlustähtajad:

1. oktoober 2006 – õpetajate ja teiste haridustöötajate täienduskoolituskursustel osalemise taotluse esitamise tähtaeg (Comenius 2.2.c)

1. oktoober 2006 – koolitustoetuste taotluste esitamise tähtaeg täiskasvanuharidusasutuse personalile (Grundtvig 3).

Edasi on aga lükkunud kõikide nn Socrates suurte haridusprojektide (Lingua keeleõppe arendamise projektid, Minerva IKT-alased projektid ja Erasmuse projektid) eeltaotluste esitamise tähtaeg, mis senini oli 1. november.

Uus tähtaeg on Euroopa Komisjonil veel lahtine, tõenäoliselt saab see olema 2007.a alguses.

Kohe, kui selguvad uued tähtajad, anname sellest teada ka Socrates Eesti büroo kodulehel www.socrates.ee.

Seni, kuni valmib meie uue programmi eestikeelne koduleht, loe uue elukestva õppe programmi kohta täpsemalt Euroopa Komisjoni kodulehelt: http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html

Viimased uudised