Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Euroopa Noored andis projektidele ligi 1,2 miljonit eurot

Programm Euroopa Noored rahastas selle aasta esimeses taotlusvoorus 74 Eesti noorteprojekti. Toetatakse näiteks Euroopa noorte DJde rahvusvahelist koostööd ning Gruusiast tuleb seekord Eestisse rekordarv vabatahtlikke, lausa 11.

Selle aasta esimeses taotlusvoorus toetati 27 rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. MTÜ Urban Style korraldab noortevahetuse ”Voice of Music and Entertainment”, kus Eesti, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja Portugali noored DJd täiendavad oma oskusi sotsiaalmeedia turunduse vallas. Augustis Pärnus toimuva projekti raames korraldatakse ka kohalikele noortele avalik DJ õpituba.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati 22 projekti. MTÜ V.E.S.T.A algatuses uurivad Hiiumaa noored erinevaid ettevõtluse vorme, kaardistavad kohalikke võimalusi, katsetavad oma oskusi ja loovad lihtsama äriplaani. Võrdluseks noortega teistest Euroopa Liidu riikidest uurivad nad noorte töötuse probleemi ning kasutuses olevaid lahendusi. Projekti lõpuks valmib e-käsiraamat, mis sisaldab nõuandeid, kuidas loovettevõtet luua ja majandada ning milliseid vigu tuleks vältida.

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammis toetati kahte projekti. Sõmeru noored koguvad Soomest teadmisi ja kogemusi noorte osalusvõimalustest, et ka ise noortevolikogu luua. Projekti käigus loovad noored noorte osaluse teemalised videoklipid, osalevad noortevolikogu simulatsioonimängus ning korraldavad Eesti erinevates paikades flashmob´e noorte osaluse teemale tähelepanu tõmbamiseks.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 60 vabatahtlikku erinevatest Euroopa riikidest ning ka Gruusiast, Moldovast, Ukrainast ja Armeeniast, kes asuvad tööle üle Eesti paiknevates noortekeskustes, lasteaedades, koolides ning sotsiaalvaldkonna asutustes. Mitmed vabatahtlikud korraldavad ka loodustalguid. Eestist läheb viis noort vabatahtlikku tööd tegema Makedoonia ja Ukraina noortekeskustesse ja -organisatsioonidesse, Gruusia kooli ja Kreekasse merikilpkonni päästma.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu 9 koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks korraldab Sürgavere kultuurimaja juunis Viljandimaal rahvusvahelise koolituse ”Boosting My World”, kus osalevad Ungari, Eesti, Leedu, Läti, Valgevene, Ukraina, Moldova ja Armeenia noorsootöötajad. Õpitakse noorte annete arendamise toetamist noorsootöös ja nõustamise tehnikaid.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid.
Järgmine taotlustähtaeg on 1. mai 2013.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee

Viimased uudised