Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Euroopa Noored andis projektidele üle kahe miljoni euro

Programm Euroopa Noored rahastas sel aastal 159 Eesti noorteprojekti. Selle aasta viimases taotlusvoorus toetatakse näiteks Kehtna garaažikino avamist ning Serbiast, Makedooniast, Türgist, Gruusiast ja mujalt pärit vabatahtlike tegevust Eestis.

Selle aasta viimases taotlusvoorus toetati 16 rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse noored käsitlevad oma järgmise aasta aprillis Prantsusmaal toimuva noortevahetusega töötuse teemat. Nad arutavad koos prantsuse kutseõppuritega, kuidas töötuse probleemiga tegeletakse Prantsusmaal ja Eestis ning pakuvad omapoolseid lahendusi.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati 14 projekti. MTÜ Noored Ise soodustab oma Garaažiklubi projektiga Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooli õpilaste ja teiste Kehtna noorte omavahelist suhtlemist. Selleks korraldatakse järgmisel aastal igakuiselt Garaazikino õhtuid, kus vaadatakse ühiselt dokfilme ning arutletakse neis käsitletud teemade üle. Garaazikino tegevused tipnevad dokfilmide konkursiga – noortegrupid esitavad sinna endi tehtud filmid, millest parim saadetakse võistlema Raplamaa noortefilmide konkursile Kaader.

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammis toetati Euroopa Maja simulatsioone. Järgmise aasta alguses korraldatakse ligi 1000 noorele nii Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu kui ka NATO simulatsioonid ning aasta teises pooles saavad keskkoolinoored üle Eesti osa simulatsioonidest oma koolides. Koostöös Eesti Väitlusseltsiga viiakse läbi ka noorte väitlusturniirid.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 21 vabatahtlikku Austriast, Bulgaariast, Tsehhist, Makedooniast, Gruusiast, Ungarist, Itaaliast, Lätist, Portugalist, Rumeeniast, Serbiast, Hispaaniast, Türgist ja Ukrainast, kes asuvad tööle üle Eesti paiknevates lasteaedades, koolides, sotsiaal- ja kultuurikeskustes ning MTÜdes. Eestist läheb aga kolm noort vabatahtlikku tööd tegema Islandile.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu üheksa koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks tulevad järgmise aasta märtsis Eestisse Läti noorsootöötajad ja noorteorganisatsioonide esindajad, et koos MTÜ Persona, Viljandi Kultuuriakadeemia ja Vabatahtlike Arenduskeskusega valmistada ette aasta lõppu planeeritavat, rahvusvahelist vabatahtlikkuse teemalist seminari. Seminaril soovitakse käsitleda vabatahtlikkust kui tulemuslikku meetodit noorsootöös.

Noorteseminaride alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati MTÜ Tallinn Model United Nations´i projekti, millega viiakse järgmise aasta aprillis läbi ÜRO simulatsioon Eesti tudengitele. Simulatsioonil keskendutakse inimõiguste ja julgeoleku teemadele. Samadel teemadel korraldatakse eelnevalt ka essekonkurss ja mitmeid noorte ja otsustajate ümarlaudu, konverentse jm sündmusi.
Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid.

Järgmine taotlustähtaeg on 1. veebruar 2013.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee

Viimased uudised