Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Euroopa Parlament kiitis heaks Erasmus+ programmi – toetused suurenevad 40%

Eile kiitis Euroopa Parlament heaks jaanuaris ELis käivitatava uue haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+. Programmi eelarve on 14,7 miljardit eurot, see on 40% praegustest vahendist suurem.

Programm toob ühe katuse alla kokku senised EL programmid Euroopa Noored, Elukestva õppe programmi ja rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid.
Rohkem kui neljal miljonil inimesel on võimalik saada toetust, et õppida, töötada või tegutseda vabatahtlikuna välismaal, nende hulgas 2 miljonil üliõpilasel, 650 000 kutsekooliõpilasel ja praktikandil ning üle 500 000 välismaal noorteprojektides osalejal ja vabatahtlikul.

Ühendprogramm toob mitmeid uusi võimalusi, näiteks üliõpilastel, kes soovivad läbida kogu magistriõppe välismaal, milleks riiklikku toetust ja laenu antakse harva, on võimalik kasutada laenutagatiskava, mida haldab Euroopa Investeerimisfond. Erasmus+ sihtgrupiks lisaks noortele on haridustöötajad ja koolitajad, noorsootöötajad ning ülikoolid, kolledžid, koolid, ettevõtted, omavalitsusasutused ja mittetulundusühingud

„Mul on hea meel tõdeda, et Euroopa Parlament on võtnud vastu Erasmus+ programmi ja olen uhke selle üle, et praeguste programmidega võrreldes oleme suutnud suurendada eelarvet 40%. See on märk sellest, et haridus- ja koolitusteema on ELile tähtis. Erasmus+ aitab ka võidelda noorte töötuse vastu, andes noortele võimaluse täiendada oma teadmisi ja oskusi välismaal. Lisaks üksikisikutele pakutavale toetusele rahastab Erasmus+ koostöö- ja arendusprojekte, mille eesmärgiks aidata inimesi üleminekul koolipingist tööellu, ning liikmesriikides hariduse ajakohastamiseks ja kvaliteedi parandamiseks tehtavaid reforme. See on väga oluline, kui me soovime anda noortele elus edukaks toimetulekuks vajalikku kvalifikatsiooni ja oskusi,” ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Kes saavad kasu programmist Erasmus+?

– Kahel miljonil üliõpilasel on võimalik õppida või saada koolitust välismaal, sealhulgas 450 000 üliõpilast võivad taotleda praktikakohta.
– 650 000 kutsekooliõpilast ja -praktikanti saavad stipendiumi, et õppida, töötada või saada koolitust välismaal.
– 800 000 kooliõpetajal, õppejõul, koolitajal ning haridus- ja noortetöötajal on võimalik välismaal õpetada või koolitust saada.
– 200 000 üliõpilasel on tänu laenutagatistele võimalik läbida täielik magistriõppeprogramm mõnes teises riigis.
– Üle 500 000 noorel on võimalik töötada vabatahtlikuna välismaal või osaleda noorte vahetusprogrammides.
– Üle 25 000 üliõpilasel on võimalik saada toetust ühise magistriprogrammi õpinguteks, mis hõlmavad vähemalt kahte kõrgharidusasutust välismaal.
– 125 000 koolil, kutseharidus- ja -koolitusasutusel, kõrg- ja täiskasvanuharidusasutusel, noorteorganisatsioonil ja ettevõttel on võimalik saada toetust 25 000 strateegilise partnerluse loomiseks, et edendada kogemuste vahetamist ja sidemete loomist ettevõtetega.
– 3 500 haridusasutusel ja ettevõttel on võimalik saada toetust rohkem kui 300 teadmusühenduse ja valdkondliku oskusühenduse loomiseks, et suurendada tööhõivet ning edendada innovatsiooni ja ettevõtlust.
– Samuti on ette nähtud toetus 600 spordipartnerlusele, sealhulgas mittetulunduslike ürituste jaoks Euroopas.

Lisainfo:

Karol Sepik
Sihtasutus Archimedes
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised