Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Euroopa tippteadlased hindasid Eesti teadusprojekte

Möödunud nädalal viibisid Eestis tippteadlased 12 riigist, kes olid kutsutud siia hindama struktuurivahendite projektikonkursile “Teaduse tippkeskuste arendamine” esitatud taotlusi.

Välisekspertidest ning Eesti asjatundjatest koosneva hindamiskomisjoni moodustas Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning selle eesmärgiks on tagada esitatud toetustaotluste sõltumatu ja erapooletu hindamine.

“Enamuse välisekspertide kõrget taset kinnitab asjaolu, et nad kuuluvad oma valdkonnas kõige tsiteeritumate teadlaste hulka ja osalevad kodumaal aktiivselt teaduspoliitika kujundamises,” ütles ministeeriumi asekantsler Andres Koppel.

Maailmateaduse eesliinil püsimiseks loodavate tippkeskuste rahastamiseks jagatakse välja 589 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondist, millele lisandub toetuse saajate omafinantseering ja täiendav toetus Eesti riigilt. Projektikonkursile laekus erinevatest valdkondadest 24 taotlust kogusummas 2,2 miljardit krooni.

“Tihe konkurss annab tunnistust asjaolust, et väljavalitutel on eeldused suurteks teadussaavutusteks ja investeeringusüsti abil luuakse nende arenguks soodustingimused” ütles Andres Koppel. “Tõeliselt kaasaegsete teaduskeskuste tekkimine oleks praegu ja tulevikus kõrgharidust omandavatele noortele motivatsiooniks valida teadlaskarjäär.”

Hindamiskomisjon esitab struktuuritoetuste rakendusüksusele ehk sihtasutusele Archimedes taotluste pingerea ning ettepanekud, kas üks või teine taotlus heaks kiita, rahuldada see osaliselt või jätta rahuldamata. Lisaks annab hindamiskomisjon rakendusüksusele volitused pidada läbirääkimisi taotluste eelarve võimalikuks vähendamiseks. Sihtasutus Archimedes peab otsused langetama hiljemalt juuli lõpuks.

Tippkeskuste toetamise eesmärgiks on luua eeldused Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevnemiseks Euroopa teadusruumis. Toetuste abil soovitakse temaatiliselt lähedaste või üksteist täiendavate uurimisrühmade koostöö ja lõimumise kaudu tõsta teadusuuringute taset ja tulemuslikkust.

Lisainfo:
Eve Sild
Sihtasutuse Archimedes juhatuse liige
tel 730 0370
eve@archimedes.ee

Viimased uudised