Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erivajadustega üliõpilaste stipendium

When:
2016-09-20 all-day
2016-09-20T00:00:00+03:00
2016-09-21T00:00:00+03:00

Ka 2016/2017. õppeaastal on erivajadustega noortel võimalik kõrgkooliõpinguteks taotleda stipendiumi.

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus. Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:

1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;

2) ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris.

2016/2017. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 20. septembril 2016 ja 20. veebruaril 2017.

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna https://taotlused.archimedes.ee.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Lisainfo erivajadustega üliõpilaste stipendiumide osas:

https://archimedes.ee/stipendiumid/siseriiklikud-stipendiumid/erivajadusega-uliopilaste-toetamine/

Annela Oona
SA Archimedes
e-post: annela.oona@archimedes.ee