Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Haridus- ja teadusminister kinnitas TerVE programmi

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo kinnitas 20. mail programmi “Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine” (TerVE), mis keskendub riigi tervishoiusüsteemi parandamisele.

Programm TerVE on mõeldud Eesti rahva terviseteadlikkuse tõstmiseks ja rahvastiku tervisenäitajate jätkusuutlikuks parandamiseks parima teaduspõhise teadmise alusel. Tähelepanu pööratakse inimeste negatiivset ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist kujundavate tegurite uurimisele ja analüüsile.

Programmi olulisteks suundadeks on tõhustada keskkonna riskitegurite mõju hindamist tervisele, arendada terviseinfo kogumise ja kasutamise võimalusi ning tervisetehnoloogiate hindamist. Samuti töötatakse programmi käigus välja pikaajaline arengukava tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse ning selle rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Programmi partneriteks on Eesti Maaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus.

Programmi tegevuste 2, 3 ja 4 (Keskkonna riskitegurite mõju hindamine tervisele; Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva terviseinfo kogumise ja kasutamise võimaluste edasiarendamine; Tervisetehnoloogiate hindamine) taotluste vastuvõtmine avati 13. juunil 2011. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 26. august 2011.

Programmi TerVE tekst ja taotluse vorm koos lisadega on üleval SA Archimedese kodulehel https://archimedes.ee/teadus/index.php?leht=325.

Lisateave:
Assar Luha, programmi TerVE juht:
assar.luha@archimedes.ee, tel. 730 0608
Epp Tohver-Bulavs, programmi TerVE tegevjuht:
epp.tohverbulavs@archimedes.ee, tel. 730 0331

Viimased uudised