Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Hariduse rahvusvahelistumise agentuur otsib sekretär-assistenti

Sihtasutus Archimedes kuulub Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Hariduse rahvusvahelistumise agentuur on sihtasutuse üksus, mis aitab oma tegevusega kaasa Eesti hariduse arengule ja vahendab Eestisse rahvusvahelisest koostööst saadavat lisaväärtust.

 

PAKUME TÄISTÖÖAJAGA TÖÖD sekretär-assistendile

Sekretär-assistendi peamised tööülesanded on:

 • haldab agentuuri kirjavahetust;
 • korraldab töötajate reisiteenindust;
 • suhtleb koostööpartnerite ja hankijatega;
 • võtab vastu, registreerib ja edastab dokumente;
 • korraldab dokumentide arhiveerimist;
 • teenindab ja protokollib koosolekuid;
 • korraldab bürootarvete tellimist ja arvestust;
 • osaleb agentuuri ürituste korraldamises ja läbiviimises;
 • uuendab andmebaase;
 • täidab jooksvaid ülesandeid.

Sobivalt kandidaadilt eeldame:

 • erialast ettevalmistust (sekretär, juhiabi või muu ametikohaga sobiv eriala);
 • positiivset ellusuhtumist;
 • väga head organiseerimisvõimet ning suhtlemis- ja koostööoskust;
 • väga head eesti ja inglise keele oskust;
 • väga head arvutikasutamise oskust;
 • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • kohusetundlikkust, kiirust ja täpsust tööülesannete täitmisel;
 • abivalmidust, sõbralikkust ja viisakust.

Kasuks tuleb eelnev sekretäri- /assistenditöö kogemus ja kõrgharidus.

Konkursist osavõtuks palume saata motivatsioonikiri koos elulookirjelduse ja palgasooviga hiljemalt 10. augustiks e-posti aadressile anne.hutt@archimedes.ee

 

Täpsem info telefonil 6996 497, e-post: anne.hutt@archimedes.ee

Viimased uudised