Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Haridusministeerium ja Archimedes kuulutavad välja konkursi õpikute koostamiseks

Haridus- ja Teadusministeerium ja Sihtasutus Archimedes kuulutavad välja konkursi järgmiste valdkondade eestikeelsete kõrgkooli originaal- või tõlkeõpikute koostamiseks ja väljaandmiseks:

• Täppisteadused

Arvutusmeetodid
Programmeerimine

• Tehnikateadused

Mehhatroonika
Tehnoloogilised mõõtmised

• Geo- ja bioteadused

Geoinformaatika

• Arstiteadus

Viroloogia
Sotsiaalfarmaatsia

• Põllumajandusteadused

Põllumajandustehnika
Kalakasvatus

• Sotsiaalteadused

Finantsjuhtimine
Infosüsteemide loomine ja haldamine sotsiaalteadustes

• Humanitaarteadused

Eesti kiriku- ja religioonilugu
Folkloristika uurimise meetodid

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 31. jaanuariks 2013 (tööpäeva lõpuks) esitada järgmised kõrgkooli ja autori koostöös koostatud materjalid nii paberkandjal kui elektrooniliselt:
• õpiku pealkiri
• õpiku koostamist kureeriva kõrgkooli nimi ning kõrgkooli kinnitus õpiku vajalikkuse kohta
• üldandmed autori(te) kohta (nimi, teaduskraad, töökoht, postiaadress, e-post, telefon)
• üldandmed õpiku kohta (ligikaudne maht, käsikirja kavandatav valmimisaeg, võimalike lugejate ligikaudne arv)
• õpiku sisukord
• originaalõpiku ühe tervikliku osa näidis (kuni 10 lk)
• tõlkeõpiku puhul tervikliku osa tõlkenäide (kuni 10 lk) koos originaaliga; kinnitus tõlkelitsentsi olemasolu kohta ning originaali litsentsi omaniku kontaktandmed
• info selle kohta, kas kavatsetakse õpik välja anda paberkandjal või e-õpikuna

Materjalid tuleb saata eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi koordineerijale (Asse Sild, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn, märksõna „Eestikeelne kõrgkooliõpik”; telefon 699 9398, e-post asse.sild@archimedes.ee).

Programmi juhtkomitee valib esitatud taotluste hulgast välja kuni 10 sobivaimat ning SA Archimedes sõlmib autori/te või tõlkija/te ja õpiku vajalikkust kinnitanud kõrgkooliga 3-poolse lepingu õpikukäsikirja valmimise ja õpiku väljaandmise toetamiseks.

Konkursitingimustele vastavate taotluste puudumisel võib juhtkomitee kuulutada välja uue konkursi.

Viimased uudised