Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Homme kogunevad Tallinnas Euroopa kõrghariduse kvaliteeti hindavate agentuuride juhid

SA Archimedese Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) võõrustab sellel neljapäeval ja reedel Euroopa kõrghariduse kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni (ENQA), mis toob siia oma ala tipptegijad üle terve Euroopa.

EKKA juhi Heli Mattiseni sõnul on Tallinnas toimuval foorumil 130 osalejat 40 riigist, kes arutlevad selle üle, kas ja kuidas saab kõrghariduse hindamise kaudu suurendada Euroopa kõrghariduse kvaliteeti ning konkurentsivõimet. Ühtlasi lepitakse kokku ka lähiaastate tegevuste fookused.

„Paindlikud õpiteed, piirideta haridussüsteemid, õppimiskesksus või õpetamiskesksus, interdistsiplinaarsus ja probleemipõhine lähenemisviis või loengud ning erialaseminarid – need on teemad, mis olulisel määral raputavad seni suhteliselt konservatiivselt toiminud kõrgharidussüsteemi. Kas kvaliteediagentuurid peaksid nendele muutustele lihtsalt reageerima, või olema nende muutuste esilekutsujad on küsimused, mida Tallinnas kindlasti arutama hakkame,“ rääkis Mattisen.

ENQA täisliikme staatuseks saamiseks ja selles püsimiseks peab iga kvaliteediagentuur läbima kord viie aasta jooksul akrediteerimise, mis on oma sisult ning formaadilt sarnane nende hindamistega, mida agentuurid ise viivad läbi kõrgkoolides.

“Positiivne akrediteering annab õiguse kuuluda Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse, mis omakorda tähendab seda, et Euroopa riigid tunnustavad neid kõrgkoole, mida on hinnanud registrisse kuuluvad agentuurid. ENQA’l on aastas kaks suurüritust, milles osalevad nii täisliikmed kui kandidaatliikmed. Üks neist on peaassamblee sügisel, teine foorum kevadel,” lisas EKKA juht.

ENQA koondab kvaliteediagentuure kokku enam kui 45 riigist. Täisliikme staatuses agentuure on ligi 60, lisaks osalevad organisatsiooni tegevuses 50 agentuuri, mis alles taotlevad liikmelisust.

EKKA on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta.

Viimased uudised