Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Ilmunud on Eesti kõrgharidusuuringute kogumik

Mai lõpus ilmus Eesti teadlaste artiklite kogumik “Higher Education at a Crossroad: the Case of Estonia”, mis põhineb viimasel ajal läbiviidud kõrgharidusvaldkonna uuringutel ning käsitleb väga laia teemade valdkonda, alates kõrghariduspoliitika kujunemisest, õppimisest, õpetamisest kuni tööturule sisenemiseni.

Tegemist on esimese kõrgharidusuuringute kogumikuga, mis koondab endasse erinevate Eesti teadlaste inglisekeelsed teadusartiklid. Mitmed kogumikus avaldatud artiklid on juba kaitstud või kaitsmiseks esitatud doktoriväitekirjades sisalduva uurimistöö tulemuste teaduspublikatsioonid. Kogumiku toimetajad on professor Ellu Saar ning René Mõttus.

“See raamat on kohustuslik lugemine kõigile neile, kes on huvitatud Eesti kõrghariduse hetkeolukorrast ning selle ees seisvatest väljakutsetest,“ ütleb René Mõttus, kuid lisab: „Tegelikult ei olegi raamat ainult kõrgharidusest kui sellisest. Näiteks on palju juttu, kuidas on kõrgharidus seotud tööturuga; siis on veel peatükk, mis räägib kõrghariduspoliitikast ning kui teid huvitab, mida mõtlevad õppejõud ja üliõpilased, ei pea te samuti pettuma!“

Mõttus selgitab, et raamat on väga mitmekesine: „Autorid on pärit väga erinevatest teadusvaldkondadest ja seeläbi on raamatus hulk erinevaid perspektiive Eesti kõrgharidusele.”

Kogumiku esitlus toimub 17. juunil kell 17:45 Tallinnas, Swissôtelis. Esitlus toimub rahvusvahelise kongressi “Quality Renaissance – Co-creating a Viable Future” raames.

Raamatut on peatselt võimalik laenutada suurematest raamatukogudest, samuti edastatakse koopiad Haridus- ja Teadusministeeriumile, Rektorite Nõukogule, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogule ja Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuurile. Kõigil huvilistel on võimalik raamat endale soetada Peter Langi kirjastuse kodulehel.

Kogumiku ilmumist toetas SA Archimedese programm Primus, mida rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

Rohkem infot:
Kadrin Kergand
SA Archimedes
Programmi Primus tegevjuht, uuringute ja strateegilise juhtimise valdkonna tegevuste koordinaator
kadrin.kergand@archimedes.ee

 

Viimased uudised