Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Ilmunud on „Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat”

Äsja ilmunud raamatu „Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat” eesmärk on aidata uutel tudengitel omandada ja arendada oskusi, omadusi ja teadmisi, mida neilt kõrgkoolis eeldatakse. Käsiraamatu on välja andnud SA Archimedes, programm Primus.

„Tudengi käsiraamatu“ eesti keelde tõlkimise ja väljaandmise algatasid Primuse õpi- ja karjäärinõustajate võrgustiku liikmed. Raamatu esmane sihtrühm on tulevased ja praegused tudengid, kuid see sisaldab asjalikke nõuandeid ka õppejõududele ja nõustajatele. Kõik, kes soovivad tõhusamalt ja edukamalt õppida, saavad kasutada „Tudengi käsiraamatut” kui praktilist abivahendit alates kõrgkooliõpingute kavandamisest kuni kõrgkooli lõpetamise ja töö otsimiseni.

„Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat”

• käsitleb kõiki kõrgkooliõppes olulisi oskusi: õpingute kavandamist, akadeemilist kirjaoskust, kordamist ja eksamiteks valmistumist, eri õppetöö vorme, lõputöid jne

• esitab praktilised lahendused kõige sagedasematele probleemidele

• pakub lihtsaid ja käepäraseid nõuandeid, võtteid ja tugimaterjale

„Tudengi käsiraamatu“ sisu, selles esitatud näited ja juhised on kohandatud Eesti kontekstile.

Näiteks tutvustab raamat Eesti õppelaenutingimusi, viited briti internetilehtedele on kogu raamatus võimaluse korral asendatud asjakohaste Eesti viidetega, akadeemilist kirjaoskust käsitlev osa keskendub eesti keelele jne.

Raamat jõuab kõikidesse Eesti keskkoolidesse, gümnaasiumidesse ja kutsekoolidesse, piirkondlikesse nõustamiskeskustesse. Primuse partneritele on käsiraamatud juba saadetud.

Lisainfo: Inga Kukk, programmi Primus üliõpilaste tugiteenuste koordinaator, inga.kukk@archimedes.ee.

Viimased uudised