Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Ilmus esimene Eesti noorsootöö ajakiri Mihus

Ilmus esimese Eesti noorsootöö ajakirja MIHUS väljaanne, mis toob noorsootöö professionaalile kätte uued teooriad, arvamused, uuringud ja praktikad.


Ajakirja toimetaja Marit Kannelmäe-Geertsi sõnul onajakirja nimi sünonüüm sõnadele kvaliteet, hoolivus ja väärtus, mis kõik iseloomustavad seda, milline noorsootöö peaks olema. Idee väljaande vajalikkusest pärineb paari aasta tagusest vestlusest väikeste omavalitsuste noorsootöötajatega, kes tõid välja, et nende töö kvaliteeti toetaks perioodiliselt ilmuv ajakiri, mis koondab lühidalt ja selgelt aktuaalsed noorsootöö teemad”, põhjendas ajakirja väljaandmist Kannelmäe-Geerts.


Ajakirja esimesest numbrist saab lugeda Aune Valgu käsitlust eestlaste ja venelaste suhetest, Anu Realo arvamust isiksusest ja selle mõjust inimese käitumisele ja väärtustele, Judit Ströpli artiklit noortevahelistest vägivaldsetest suhetest koolis ja mujal ning Ülo Vooglaiu vaatepunkte noore inimese nägemiseks. Iga teoreetilist teemakäsitlust täiendavad aga kommentaarid noortelt ja noorsootöötajatelt.

Lisaks tutvustatakse mitteformaalse õppimise portaali www.mitteformaalne.ee ning uuemate noorteuuringute tulemusi. Ajakiri sisaldab ka noortevaldkonna koolituskalendrit ja praktilisi projektinäiteid.


Noorsootöö ajakiri MIHUS ilmub vähemalt kolm korda aastas Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Ajakirja tiraaž on 1500 eksemplari ning seda levitatakse noorsootöötajate hulgas. Ajakiri on kättesaadav ka internetis: http://www.mitteformaalne.ee/index.php?mid=202

Noorsootöö ajakirja MIHUS väljaandjaks on sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitusvaldkonna koordinaator
6996 493; 56645598
marit.valge@noored.ee
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
http://euroopa.noored.ee
www.mitteformaalne.ee

Viimased uudised