Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Ilmus põhjalik uuring karjääriteenuste headest praktikatest Euroopas

Äsja avalikustati üleeuroopalise uuringu Karjääriteenuste poliitika ja praktika Euroopa Liidus“ tulemused.

Uuring viidi läbi Warwicki Ülikooli ja Jyväskylä Ülikooli juhitud konsortsiumi poolt Euroopa Komisjoni tellimusel 2018.-2019. aastal. Uuringusse panustas tervelt 72 karjääriteenuste valdkonna eksperti ja praktikut 23st liikmesriigist.

Uuringu eesmärgiks oli uurida Euroopa Liidu riikide suundumusi, väljakutseid ja võimalusi selles valdkonnas ning anda karjääriteenuste poliitika kujundajatele suuniseid edaspidiseks tegevuseks.

Töö ja karjääri mõisted on viimastel aastatel suuresti teisenenud – võimalused on muutunud mitmekesisemaks ja karjäärivahetus sagedasemaks. Karjääriteenuste ülesandeks on toetada inimesi teadlike valikute tegemisel nende õppimise ja tööelu osas, arendades muuhulgas muudatusteks vajalikke karjääri kujundamise oskusi.  

Uuringus lähtuti kahest põhiküsimusest ehk kuidas peaks karjääriteenused arenema, et toetada õppimise ja tööelu vahelist üleminekut ning elukestvat õpet ning millised karjääriteenuste valdkonnad vajaksid suuremat rahvusvahelist koostööd. Täpsemalt on riikidevahelises võrdluses lahti harutatud 11 valdkonda, nende seas seadusandlus, koordineerimise ja koostööküsimused, uute nõustamisvõimaluste teke ja karjääriteenuste reaalne pakkumine, IKT roll nõustamisel jm.

Mis on LeerWerkLoketten? Kuidas luuakse tööandjaid, töötajaid ja töötuid koondavaid digilahendusi? Kuidas aktiivselt planeerida pensionile jäämist?

Need ja mitmed teised küsimused saavad vastuse erinevate riikide kogemuslugudes.

Eestit tõstetakse esile mitmes kontekstis. Ära mainitakse näiteks Eesti Karjäärinõustajate Ühingu tegevus karjäärispetsialistide kutse andmisel, samuti kliendi tagasiside adekvaatne kogumine ning teenuste mõju uuringud ja virtuaalne nõustamisvõimalus.

Eesti poolse eksperdina osales uuringus sihtasutuse Archimedes Euroguidance’i programmi juht Margit Rammo.

Uuringu täistekst on leitav: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8284&furtherPubs=yes

Viimased uudised