Alates 1. jaanuarist 2021 liikusid sihtasutuse Archimedes tegevused Haridus- ja Noorteametisse (Harno).
"Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpus ja sõsarprogrammid" liikusid Harno koosseisus tegutsevasse Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri.


From the 1st of January 2021, the activities of the Archimedes Foundation were transferred to the Education and Youth Board.