Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Innovaatikat saab nüüdsest lugeda veebist

Alates tänasest saab teaduskoostöö uudiseid kajastavat infolehte Innovaatika lugeda veebiaadressilt innovaatika.archimedes.ee.

Sihtasutuse Archimedes teaduskoostöö keskuse uudiseid nii Eestist kui mujalt kajastav väljaanne ilmus alates 1997. aastast kord kuus paberkujul. Tänaseks muutus internetiväljaande loomine ajaga kaasaskäimist ja majanduslikke olusid arvesse võttes hädavajalikuks.

Innovaatika veebilehelt saab alati lugeda värskemaid teaduskoostöö uudiseid ning neid soovi korral endale RSS-ina või uudiskirjana e-postkasti tellida. Samuti on veebis võimalus artikleid kommenteerida ja vajadusel autoritelt lisaküsimusi küsida.

Innovaatikasse kirjutavad endiselt 7. raamprogrammi kontaktisikud ja teised teaduskoostöö valdkonnaga tegelejad, toimetajana jätkab Haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik Rein Kaarli. Kaastööd kõigilt huvilistelt on oodatud aadressile rein.kaarli@hm.ee.

Lisainfo: http://innovaatika.archimedes.ee.

Viimased uudised