Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kahe hiljuti valminud kõrgharidusuuringu lõppraportid veebis kättesaadavad

2011. aasta alguses on programmi Primus raames valminud kaks uuringuprojekti: “Üliõpilaste töötamise fenomen Eesti kõrghariduses” ja “Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuring”, mille lõppraportid on kättesaadavad nüüd ka Primuse kodulehel.

Uuringuprojekti “Üliõpilaste töötamise fenomen Eesti kõrghariduses” eesmärgiks oli saada süvendatud teadmisi täiskoormusega üliõpilaste täiskoormusel töötamise mustrite ja motivatsiooni kohta. Projekti “Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuring” üldeesmärk oli saada ülevaade Eesti kõrgkoolide vilistlaste lõpetamisjärgsest tegevusest, toimetulekust tööjõuturul ning hinnangutest kõrgkooli teadus-, arendus- ja õppetöö kvaliteedile.

Mõlema uuringuprojekti lõppraportit on võimalik näha Primuse kodulehe trükiste alamlehel.

Viimased uudised