Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Käivitus 30 uut COST teaduse- ja tehnikaalast koostööprojekti

26. mail käivitus 30 uut COST projekti, heakskiidu saanud projektiga on Eesti teadlastel võimalik ühineda ühe aasta jooksul.

Projektidega ühinemise tingimuseks on kompetents antud projekti teemal, kodumaise rahastuse olemasolu teadustöö läbiviimiseks ning soov ja võimalus osaleda projektis nelja järgneva aasta jooksul.

Eesti teadlastel on võimalus olla ka ise COST projekti algatajaks, avatud konkursi järgmine tähtaeg on 25. september 2009. a. Taotlused esitatakse elektrooniliselt ning nad läbivad kaks hindamisvooru.

Reegliks on, et projektist peavad huvitatud olema vähemalt viie liikmesriigi teadlased. Projekti koordinaatoritel, kelle projekt jõuab vähemalt teise hindamisvooru, on võimalus taotleda SA Archimedeselt ettevalmistustoetust.

Euroopa teaduse- ja tehnikaalane koostöö COST on riikidevahelise teaduskoostöö vanimaid vorme Euroopas. Lisainfo uute programmide ja COST koostöövõrgustiku kohta on kättesaadav aadressil http://www.archimedes.ee/teadus/index.php?leht=236.

Viimased uudised