Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kandideeri programmi Euroopa Noored esitlejaks

Esitlejaid vajab büroo programmi Euroopa Noored võimaluste tutvustamiseks noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele erinevatel üritustel (messidel, konverentsidel, koolitundides, infopäevadel jne). Esitleja ülesandeks on atraktiivselt jagada noortele, noorsootöötajatele ja teistele sihtgruppidele programmi Euroopa Noored kohta adekvaatset infot, mis vastab nende vajadustele ja huvidele. Esitleja peab olema võimeline programmi infot jagama erinevates keskkondades (suurel konverentsil, projektiideede väljatöötamise töötoas, messil noorega üks-ühele suheldes jne) ja sihtgruppidele (noored, noorsootöötajad, omavalitsuste ametnikud jne). Programmi esitlused toimuvad erinevatel noorteüritustel, messidel, konverentsidel, töötubades, karjäärispetsialistide ja noorsootöötajate kogunemistel jne. Neid vahendab büroo. Aastal 2011 on plaanis esitlused läbi viima prioriteetmaakondade (Raplamaa, Järvamaa, Põlvamaa, Valgamaa) kõikides koolides, omavalitsusliitudes, noortekeskustes ja muudes organisatsioonides. Nendega tuleb esitlejal endal esitluse läbiviimise osas kokku leppida.

Esitlejat toetab büroo materjalide (programmi Euroopa Noored eesti- ja venekeelsed infovoldikud, töövihikud, ppt esitlused jm infomaterjalid) ja tarvikutega (koduleht, telk, infostendid, auhinnamängud ja auhinnad, programmi tutvustavad videod, T-särgid jne).

Keskmiselt tuleb läbi viia kaks esitlust ühes kuus. Esitlejate võrgustikku vaatame üle jooksvalt, kuid vähemalt üks kord aastas. Seega, esitlejaks kandideerimisel peaksite kindlasti arvestama vähemalt aastase tööperioodiga.

Esitlejaks sobival kandidaadil on:
• sobivad hoiakud, teadmised, oskused ja kogemused eelkõige noorte, aga ka teiste sihtgruppidega suhtlemiseks;
• kogemus programmist Euroopa Noored;
• esinemiskogemus ja -julgus;
• teadlikkus programmi Euroopa Noored kõikidest võimalustest või tugev motivatsioon end programmiga kurssi viia;
• initsiatiivikus ja iseseisvus esitlusvõimaluste otsimisel ja esitluste läbiviimisel;
• eesti ja soovitavalt vene keele valdamine töökeelena;
• valmisolek Eestis ja eriti prioriteetmaakondades ringi reisida ja esitlusi teha;
• piisav aeg (vähemalt 2 esitlust kuus, vähemalt 1-aastane seotus) ja motivatsioon esitlustööks ning esitlejate kohtumistel ja koolitustel osalemiseks;
• võimalik osaleda esitlejate aastalõpu koolituskohtumisel 11.-12. detsembril.

Kasuks tuleb:
• vene keele oskus esitluste läbiviimiseks vajalikul tasemel;
• elukoht Raplamaal, Põlvamaal, Valgamaal, Järvamaal või Tartus;
• auto kasutamise võimalus.

Esitlejale pakume:
• võimalust mõjutada noorte isiklikku arengut ja ühiskonnale suunatud projektide arengut;
• motiveerivat töökeskkonda;
• regulaarseid koolitusi esitlustega seotud pädevuste suurendamiseks;
• rahvusvahelist enesetäiendamisvõimalust;
• võimalust kuuluda Euroopa Noored esitlejate võrgustikku, saades vajalikke tutvusi ja teadmisi;
• mõõdukat töötasu (500.- eek neto ühe esitluse kohta) 1-aastase raamlepingu sõlmimisega;
• regulaarset ja vahetut nõustamist kõigis programmi Euroopa Noored alaprogrammides.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 28.11.2010 saata aadressile marit.valge@archimedes.ee:

Avaldus esitlejaks kandideerimise kohta, mis selgitab motivatsiooni asuda tööle programmi Euroopa Noored esitlejana.
Täidetud sooviavaldus (vorm leitav: http://euroopa.noored.ee/node/1680)
Konkursi edukalt läbinutega võetakse ühendust detsembri alguses.

Lisainfo marit.valge@archimedes.ee

Viimased uudised