Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Karjääriteenuste võrgustikukonverents “Julge hüpe tundmatusse” 8-9.01.2020

 

SA Archimedes, Eesti Töötukassa, SA Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing kutsuvad Teid karjääriteenuste võrgustikukonverentsile “Julge hüpe tundmatusse?” 8. jaanuaril 2020. a. Tallinnas.

 

2018. aasta karjääriteenuste reform jaotas ümber vastutusalad karjääriõppe, -info ja -nõustamise korraldamisel. Konverentsil arutletakse, kuidas muutunud olukorras parimal moel õpilast toetada ning valmistada teda ette astumiseks tööturule ja elukestvaks õppeks. Kutsume osalema õpetajaid, koolijuhte, noorsootöötajaid, haridusametnikke, ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste töötajaid, karjäärispetsialiste ehk kõiki, kel huvi sel teemal kaasa rääkida.

Rahvusvahelist kogemust jagab konverentsil OECD kutsehariduse ja täiskasvanuõppe poliitikanõunik  dr. Anthony Mann. Paneelarutelus osalevad Eesti silmapaistvad eksperdid nii poliitikakujundajate kui ka praktikute seast. Osalejatele antakse võimalus karjääriteenuste tulevikuplaanide kujundamisel aktiivselt kaasa rääkida ning luua seoseid oma igapäevatööga karjääriteenuste osutamisel.

Konverentsi jätkuks toimub 9. jaanuaril Tallinnas seminar kõigile karjääriteenuste praktika huvilistele, kel huvi vahetada kogemusi erinevatest lähenemistest, kogemustest või meetoditest kodu- ja välismaalt.

Detailne päevakava ja muud üksikasjad on leitavad siin.

Lisainfo: Margit Rammo, Euroguidance programmi juht

margit.rammo@archimedes.ee    tel: 51 83 707