Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2009 – tähtaeg 16. veebruar

Konkursitööde esitamise tähtaeg 16. veebruar 2009
Tööd esitada Sihtasutusse Archimedes aadressil Väike-Turu 8, 51013 Tartu

Konkursi preemiafond – 56 000 krooni
Välja antakse kuus preemiat järgmistes kategooriates:

1. eesti keeles publitseeritud teadustöö
2. võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
3. publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia)
4. magistritöö
5. populaarteaduslik töö
6. didaktilis-rakenduslik töö.

Konkursitöö peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kalendriaastal (2008). Konkursi tingimused, nõuded esitatavatele dokumentidele ja osalusvormi leiate veebist alates 15. jaanuarist.

Konkursi tulemused avalikustatakse 2. aprillil 2009 Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi pidulikul koosolekul

Konkurss toimub Haridus- ja teadusministeeriumi, Sihtasutuse Archimedes ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös.

Lisainfo: Margit Lehis, Sihtasutus Archimedes, 730 0335, margit.lehis@archimedes.ee, http://www.archimedes.ee/teadpop/

Viimased uudised