Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kolm Eesti kutsekooli sai rahvusvahelist koostööd toetava tunnustuse

Kolm Eesti kutsekooli sai teisipäeval Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikeks. Hartaga tunnustamine tähendab võimalust lihtsustatud korras esitada taotlus õpilaste ja töötajate rahvusvaheliseks õpirändeks.

Kuressaare Ametikooli direktor Neeme Rand, Haapsalu Kutsehariduskeskuse direktor Ingrid Danilov ja Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Andrus Mõttus

Kuressaare Ametikooli direktor Neeme Rand, Haapsalu Kutsehariduskeskuse direktor Ingrid Danilov ja Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Andrus Mõttus

Tallinki laeval toimunud Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu sügisseminaril said Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare ametikool ja Tartu Kutsehariduskeskus.

„On teada, et aastani 2020 rahvusvahelise õpirände rahastamise eelarve kasvab. Tänu hartadele on meil nüüd lihtsam töötajaid ja õpilasi õpirändesse saata. Seda võimalust tuleks igati ära kasutada,“ sõnas Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere.
Sihtasutus Archimedes tunnustab hartaga kutsekooli võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja toetab Erasmus+ programmi vahenditega kooli rahvusvahelistumist. Kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse.

Kutsehariduse õpirände harta omanikuna on koolil võimalus lihtsustatud korras esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes.
Harta eesmärk on julgustada organisatsioone, kes on saavutanud oma õpilaste ja töötajate õpirände korraldamisel häid tulemusi, arendada strateegiaid, mis toetavad koostööd Euroopa riikidega.
Selline koostöö ei tähenda ainult õppimise soodustamist mõnes Erasmus+ programmis osalevas riigis või kvaliteetse õpirände lisamist õppekavadesse, vaid hõlmab ka rahvusvaheliste lähenemisviiside arendamist õpirändes osalevas organisatsioonis, näiteks koostöövõrgustike loomist, võõrkeelte õppimise edendamist ja oma meetoditest ning mõtteviisist kaugemale vaatamist.

Harta omanikel on võimalus taotlus kutsehariduse õpilaste ja töötajate Erasmus+ õpirändeks lihtsustatud korras. Selle eesmärk on toetada saatvate organisatsioonide õpirände korraldamise suutlikkuse kasvu, jätkates samal ajal õpirände kvaliteedi tunnustamist ning arendamist. Kutsehariduse õpirände harta kehtib kogu Erasmus+ programmi aja (aastani 2020). Eelmisel aastal tunnustati hartaga Narva Kutseõppekeskust, Pärnumaa Kutsehariduskeskust, Rakvere Ametikooli, Tallinna Teeninduskooli ja Tartu Kunstikooli.

www.erasmuspluss.ee

Hariduse ja teaduse heaks

Teate koostas: Karol Sepik SA Archimedes Kommunikatsiooniosakonna vanemspetsialist karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised