Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kongress: kõrghariduse kvaliteedis on näha uusi trende

Eile, 17. juunil toimus Tallinnas kõrghariduse kvaliteedile pühendatud rahvusvaheline eelkongress pealkirjaga „Quality Renaissance in Higher Education?“. Üritusel osalesid kvaliteedipraktikud ja -eksperdid Eestist, Rootsist, Itaaliast, Saksamaalt, aga ka Jordaaniast, Hiinast, Austraalist ning mitmelt poolt mujalt maailmast.

Eelkongressi peamisteks teemadeks olid kõrghariduse kvaliteedi sisu, selle tagamine, erinevad meetodid ning olemasoleva praktika jagamine.

Päeva esimese ettekande tegi Bo Bergman, Rootsi Chalmersi Ülikooli kvaliteediteaduste professor, kes rääkis kõrghariduse kvaliteedist seoses ühiskonnas toimunud muutuste ja uute väljakutsetega. Näiteks nimetas ta vanema põlvkonna inimesi arvutiajastu migrantideks, samas kui noored on selles keskkonnas põlisrahva seisuses. Ta tõi välja, et kvaliteedivaldkonnas on näha uusi trende ning lisas: „Tulemas on suured muutused ning on aeg hüpata rongi peale.“ Nii rõhutaski Bergman, et õppejõududel on oluline ajaga kaasa minna ja võtta erinevad tehnilised, väärtushinnangulised ning mitmed teised muutused omaks.

Ühe sessiooni ettekande autor, MeduProf-S kvaliteedijuht Everard van Kemenade Hollandist oli Bergmaniga nõus ja lisas oma ettekandes, et nii kvaliteedi kui ka juhtimise juures on väga oluliseks muutunud pehmed oskused, sealhulgas oskus juhtida muutusi, sest tegelikult kvaliteedijuhtimine ongi muutuste juhtimine.

Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimees Tiia Tammaru selgitab, miks oli eelkongress vajalik: „Hariduse valdkond on  kvaliteediliikumisele äärmiselt oluline. Hariduse kvaliteet paneb aluse  ühiskonna kvaliteedile ning sellest sõltub tuleviku jätkusuutlikkus. Haridussüsteemi roll ja suurim väljakutse on ära tunda pikaajalisi muutusi ja trende nii majanduse kui maailma arengus tervikuna ning pakkuda võimalusi just sellise hariduse omandamiseks. See võimaldab õppureil muutuvas keskkonnas hakkama saada ja vastab nii tööandjate kui ühiskonna tulevikuvajadustele. Usun, et kvaliteet tuleb veel nähtavamaks teha, sest see, mis kõrghariduses juhtub, mõjutab väga pikalt tulevikku. Seetõttu just kõrghariduse teemaline eelkongress oligi sissejuhatuseks tervele elujõulise tuleviku ühisloomisele pühendatud kvaliteedikongressil.“

Eelkongressi päeva lõpetas värskelt ilmunud Eesti teadlaste artiklite kogumiku “Higher Education at a Crossroad: the Case of Estonia” esitlus. Kogumik põhineb viimasel ajal Eestis läbiviidud kõrgharidusvaldkonna uuringutel ja on ainulaadne, sest tegemist on interdistsiplinaarse kõrgharidusvaldkonna teadusartikleid hõlmava kogumikuga, mis selgitab ning kõrvutab Eesti tulemusi ka välisriikide omadega.

Eelkongress toimus 20. juunini kestva Euroopa kvaliteediorganisatsiooni EOQ 57. kongressi „Quality renaissance – co-creating a viable future“ raames.

Eelkongressi korraldasid koostöös Eesti Kvaliteediühing, Euroopa Kvaliteediorganisatsioon ning SA Archimedese programm Primus. Eelkongressi on rahastanud Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Viimased uudised