Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Algas konkurss kõrgkooliõpikute kirjutamiseks ja tõlkimiseks

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi eestikeelsete kõrgkooli originaal- või tõlkeõpikute koostamiseks.


Riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017“ raames kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium välja konkursi digitaalsete eestikeelsete kõrgkooli originaal- või tõlkeõpikute koostamiseks järgmistes valdkondades:

 • Täppisteadused:
  Matemaatilise füüsika võrrandid
  Materjaliteadus
 • Tehnikateadused:
  Mõõtmestamine ja tolereerimine
  Ehituskorraldus
 • Arstiteadus:
  Peremeditsiin
 • Geo- ja bioteadused:
  Hüdrograafia alused
 • Põllumajandusteadused:
  Põllumajandusökonoomika
  Taimekasvatus
 • Sotsiaalteadused:
  Pedagoogika  ja õpetamismeetodid
  Poliitika kujundamine ja selle mõjude hindamine
 • Humanitaarteadused:
  Filmikunst
  Eesti keele fraseoloogia

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 1. veebruaril 2016 esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult järgmised materjalid:

 • taotluse esitanud kõrgkooli ja kontaktisiku andmed (töökoht, e-post, telefon);
 • kõrgkooli / kõrgkooli teaduskonna põhjendus ning kinnitus eestikeelse õpiku vajalikkuse kohta;
 • õpiku kättesaadavuse tagamise meetmed ning tingimused (nt digitaalsel kujul e-õppe infosüsteemides, kirjastuse või kõrgkooli veebilehel, e-raamatupoodides, multimeediakandjal jne);
 • üldandmed autori(te)  kohta (nimi, teaduskraad, töökoht, postiaadress, e-post, telefon);
 • üldandmed õpiku kohta (ligikaudne maht lehekülgedes,  õppeühikutes või ainepunktides, õpiku kavandatav valmimisaeg, võimalike kasutajate ligikaudne arv);
 • õpikus käsitletavate teemade loend;
 • originaalõpiku ühe tervikliku osa näidis koos  IKT-põhistelahendustega (näiteks interaktiivsed testid, simulatsioonid, animatsioonid, videod jms)
 • tõlkeõpiku tervikliku osa tõlkenäide koos originaaliga;
 • kinnitus tõlkelitsentsi olemasolu kohta;
 • õpiku koostamise tegevuste ajakava (tegevus, tähtaeg, vastutajad).

Materjalid tuleb saata eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi rakendusüksusele SA Archimedes.
Lisainformatsioon: programmi koordineerija Asse Sild, asse.sild@archimedes.ee
telefon 699 9398.

Esitatud taotluste hulgast valitakse välja kuni 10 õpikukavandit ning SA Archimedes sõlmib kõrgkooli ja autori(te)ga kolmepoolse lepingu õpiku valmimise toetamiseks.

Konkursitingimustele vastavate taotluste puudumisel võib juhtkomitee kuulutada välja uue konkursi.

 

Teate koostas:

Karol Sepik
Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist
SA Archimedes
karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised