Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Konkurss Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikme ametikohale

Sihtasutuse Archimedes nõukogu kuulutab välja konkursi JUHATUSE LIIKME ametikohale 5-aastaks asukohaga Tartus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv Sihtasutus Archimedes viib ellu Eesti riigi, Euroopa Liidu jt rahastajate haridus-, noorte- ja teadusprogramme ning on mitmete rahvusvaheliste koostöö- ja arendusprogrammide eestvedajaks.

Juhatuse liige vastutab teadus- ja kõrgharidusprogrammide rakendamise ning noortepoliitika elluviimise eest.

Peamised ootused JUHATUSE LIIKME kandidaadile:
• vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• vähemalt viieaastane juhtimiskogemus;
• kõrge koostöö-, vastutus- ja otsustusvõime ning pingetaluvus;
• head teadmised Eesti ja Euroopa Liidu (kõrg)haridus-, noorte- ja/või teaduspoliitikast;
• suuline ja kirjalik eesti keele oskus vähemalt C1 ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Sihtasutus Archimedes pakub JUHATUSE LIIKMELE:
• vaheldusrikast, pingelist ja väljakutseid ning eneseteostust pakkuvat tööd mainekas sihtasutuses;
• võimalust osaleda Eesti hariduse, noorsootöö ja teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime tagamisel läbi laia kasutajaskonnaga haridus- ja teadustegevuste ning noorsootöö;
• paindlikku töökorraldust.

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos elulookirjelduse ja haridustaset tõendava dokumendi koopiaga hiljemalt 2. mai 2017. a. e-posti aadressile: personal@archimedes.ee märgusõnaga „juhatuse liige“.

Täiendav info:
Kirsi Viikholm-Karu
Administratiivosakonna juhataja
telefon: 6996 491
e-post: kirsi.viikholm-karu@archimedes.ee

 

Archimedes_20_aastat

Viimased uudised