Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kontaktid

Sihtasutus Archimedes, reg nr 80011561. Aadress: Tõnismägi 11, 10119 Tallinn.

Tallinna kontor
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn
Tel 699 9399
E-post info@archimedes.ee

Tallinna kontor
Tõnismägi 5a, 10119 Tallinn
Tel 697 9236
E-post noored@noored.ee

Tartu kontor
Ülikooli 2 (V korrus), 51003 Tartu
E-post info@archimedes.ee

JUHATUS | ADMINISTRATIIVOSAKOND | FINANTSOSAKOND | EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUUR | NOORTEAGENTUUR | AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR | HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR | KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND | VÄLISTURUNDUSE AGENTUUR |
JUHATUS
Rait Toompere
Tallinn
Tel 699 9399
juhatuse esimees

ADMINISTRATIIVOSAKOND
Jaak Evert
Tel 730 0712
siseaudiitor
Evelin Kattai
Tel 626 8957
infohalduse spetsialist
infohaldus, andmehaldus, WebDesktop
Katrin Lukk
Tel 626 8999
spetsialist
büroode haldus, varad ja teenused, infohaldus
Birgit Püss
Tel 626 8989
personalijuht
Raimond Viiding
Tel 697 9235
jurist
Kirsi Viikholm-Karu
Tel 699 6491
kvaliteedijuht, administratiivosakonna juhataja

FINANTSOSAKOND
Raamatupidamisbüroo
Taivo Kurvits
Tel 730 0607
eelarvejuht, vanemraamatupidaja
Raamatupidamise valdkonnad: Euroguidance, ETHNA, Ukraina Arengukoostöö
Inga Lubi
Tel 730 0125
vanemraamatupidaja
JTT üldraamatupidamine; Saldoandmiku haldamine; SANA KA1 (Y1EVS) ja KA2 (Y2TCA) raamatupidamine; Study Europe raamatupidamine
Malle Peedo
Tel 730 0805
finantsosakonna juhataja, pearaamatupidaja
Heli Põhjala
Tel 730 0602
vanemraamatupidaja
HARA büroo üldraamatupidamine; Projektide Erasmus+ toetused, EKKAV ja Keeleõppe Tunnuskiri raamatupidamine
Killu Visnapuu
Tel 7300 600
vanemraamatupidaja
Toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo
Maret Hinno
Tel 699 6492
finantsspetsialist
Erasmus+ agentuuride vaheline koostöö (TCA - Transnational Cooperation Activities)
Ülle Kase
Tel 626 8998
finantsspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Liisi Muru
Tel 699 9394
finantsspetsialist
Erasmus+ noortevaldkond ja Euroopa solidaarsuskorpus
Pirje Pant
Tel 626 8972
lepinguspetsialist
Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpus
Mariliis Poopuu
Tel 697 9227
finantsspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Tuuli Reiljan
Tel 699 6495
toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo juhataja
Kriste Remmelgas
Tel 697 9228
finantsspetsialist
Erasmus+ kõrghariduse valdkond

EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUUR
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn, ekka@archimedes.ee

NOORTEAGENTUUR
Tõnismägi 5a, 15192 Tallinn, faks 697 9226, http://euroopa.noored.ee/
Melissa Anson
Tel 697 9222
Euroopa Solidaarsuskorpuse koordinaator
Georg Feiner
Tel 697 9237
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator
Meelika Hirmo
Tel 626 8964
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator
Kelly Hrupa
Tel 697 9232
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse assistent
William Kass
Tel 626 8965
digikommunikatsiooni spetsialist
Emily Keal
Tel 697 9229
Europeers üleeuroopalise võrgustiku koordinaator
Mirjam Kodi
Tel 626 8971
koordinaator
Reet Kost
Tel 697 9220
juhataja
Anett Männiste
Tel 699 6493
Euroopa solidaarsuskorpuse programmijuht
Monika Riso
Tel 697 9236
sekretär-assistent
Regina Rähn
Tel 626 8963
kommunikatsioonispetsialist
Triin Saulep
Tel 697 9223
õpirände vanemspetsialist
Siiri Sisas
Tel 626 8967
andmesisestaja
Piret Soosaar-Maiberg
Tel 697 9231
Koolitusjuht
Maarja Tamm
Tel 697 9217
noortevaldkonna õpirände koordinaator
Taavi Tihanov
Tel 697 9238
toetusprogrammide menetlus- ja hindamiskoordinaator
Karl Viilmann
Tel 697 9221
analüütik
Heiki Viisimaa
Tel 626 8960
Noorteagentuuri projektijuht
Anastassia Šegurova
Tel 626 8990
Erasmus+ noortevahetuste, noortealgatuste ja noorte osalusprojektide koordinaator

AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn, http://archimedes.ee/enic

HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn, http://haridus.archimedes.ee
Maret Hinno
Tel 699 6492
finantsspetsialist
Erasmus+ agentuuride vaheline koostöö (TCA - Transnational Cooperation Activities)
Anne Hütt
Tel 699 6497
agentuuri juhataja
Ülle Kase
Tel 626 8998
finantsspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Pirje Pant
Tel 626 8972
lepinguspetsialist
Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpus
Heli Põhjala
Tel 730 0602
vanemraamatupidaja
HARA büroo üldraamatupidamine; Projektide Erasmus+ toetused, EKKAV ja Keeleõppe Tunnuskiri raamatupidamine
Margit Rammo
Tel 626 8973
Euroguidance programmi juht
Tuuli Reiljan
Tel 699 6495
toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo juhataja
Kai Treier
Tel 730 0717
analüütik
Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo
Julia Duh
Tel 626 8974
peaspetsialist
Made Kirtsi
Tel 697 9212
büroo juhataja
Erasmus+, ECVET, võõrkeelealase teo konkurss, Nordplus keeleõpe
Kätlin Lepa
Tel 697 9213
peaspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö
Kerli Liivak
Tel 699 9390
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, Erasmus+ kvaliteedikoordinaator
Kristiina Lutsar
Tel 697 9233 (kl 14.00-17.00)
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö (KA2) täiskasvanuhariduses, Nordplus täiskasvanuhariduses, Nordplus juunior
Merike Sanglepp
Tel 699 9391
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, kutsehariduse õpirände harta
Asse Sild
Tel 699 9398
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, Erasmus+ kontaktseminarid, riiklik programm 'Eestikeelsed kõrgkooliõpikud'
Merike Talli
Tel 697 9239
vanemspetsialist
Erasmus+ üld- ja täiskasvanuhariduse õpiränne
Ellen Vimberg
Tel 699 9392 (kl 14.00-17.00)
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö (KA2) kutsehariduses; riiklike agentuuride vahelise koostöö koordineerimine
Riiklike kõrgharidusprogrammide büroo
Rahvusvaheliste kõrgharidusprogrammide büroo
Kaja Kruusamägi
Tel 699 6499
vanemspetsialist
Nordplus kõrgharidusprogramm, EMP/Norra toetused, ESTILC keeleõppe programm, Erasmus+ riiklike agentuuride vaheline koostöö (TCA)
Ivo Mattus
Tel 6996 498
vanemspetsialist
Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne
Sabina Sägi
Tel 626 8983
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö kõrghariduses (KA203), EMP/Norra toetused
Silva Viilup
Tel 626 8900
vanemspetsialist
Erasmus+ üleilmne õpiränne; Erasmus+ tsentraalsed tegevused

KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND
Evelin Kütt
Tel 626 8984
kommunikatsioonispetsialist
Tiina Lipp
Tel 697 9218
kommunikatsioonispetsialist
Greta Roosaar
Tel 626 8986
kommunikatsiooniosakonna juhataja
Anni Sahkur
Tel 699 6490
kommunikatsioonispetsialist

VÄLISTURUNDUSE AGENTUUR