Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kontaktid

Sihtasutus Archimedes, reg nr 80011561. Aadress: Tõnismägi 11, 10119 Tallinn.

Tallinna kontor
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn
Tel 699 9399
E-post info@archimedes.ee

Tallinna kontor
Tõnismägi 5a, 15192 Tallinn
Tel 697 9236
E-post noored@noored.ee

Tartu kontor
Ülikooli 2 (V korrus), 51003 Tartu
Tel 730 0800
E-post info@archimedes.ee

JUHATUS | ADMINISTRATIIVOSAKOND | FINANTSOSAKOND | EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUUR | NOORTEAGENTUUR | AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR | HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR | KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND | VÄLISTURUNDUSE AGENTUUR |
JUHATUS
Hanno Tomberg
Tallinn
Tel 699 6494
juhatuse liige
Rait Toompere
Tallinn
Tel 699 9399
juhatuse esimees

ADMINISTRATIIVOSAKOND
Jaak Evert
Tel 730 0712
siseaudiitor
Katrin Lukk
Tel 626 8999
sekretär-assistent
Indrek Masing
Tel 626 8966
andmeanalüütik
Reti Merila
Tel 626 8988
infohalduse juht
Ülle Must
Tel 730 0801
arendusjuht
Heli Põld
Tel 697 9225
tugiteenuste spetsialist
Birgit Püss
Tel 626 8989
personalijuht
Eve Toomsalu
Tel 730 0800
personali- ja varahalduse spetsialist
Raimond Viiding
Tel 697 9235
jurist
Kirsi Viikholm-Karu
Tel 699 6491
kvaliteedijuht-administratiivosakonna juhataja

FINANTSOSAKOND
Raamatupidamisbüroo
Piret Audova
Tel 730 0600
vanemraamatupidaja
SANA büroo üldraamatupidamine; programmide Aware and Active, NAHRE, No Hate, Eurodesk ning SALTO raamatupidamine
Regina Borissova
Tel 730 0806
vanemraamatupidaja
Programmide DoRa Pluss ning Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise valdkonnas raamatupidamine
Taivo Kurvits
Tel 730 0607
eelarvejuht, vanemraamatupidaja
Raamatupidamise valdkonnad: Euroguidance, ETHNA, Ukraina Arengukoostöö
Hely Leppik
Tel 730 0126
vanemraamatupidaja
HARA riiklike stipendiumiprogrammide raamatupidamine; Programmide Eestikeelsed kõrgkooliõpikud, NordPlus ning Balti teaduskoostöö (EE teadus) raamatupidamine; SANA programmide Hooliv Klass, Noortekohtumised ning Euroopa Solidaarsuskorpus raamatupidamine
Inga Lubi
Tel 730 0125
vanemraamatupidaja
JTT üldraamatupidamine; Saldoandmiku haldamine; SANA KA1 (Y1EVS) ja KA2 (Y2TCA) raamatupidamine; Study Europe raamatupidamine
Ene Palgi
Tel 730 0601
vanemraamatupidaja
ENIC raamatupidamine; EKKA raamatupidamine; projekti ECVET raamatupidamine
Malle Peedo
Tel 730 0805
finantsosakonna juhataja, pearaamatupidaja
Heli Põhjala
Tel 730 0602
vanemraamatupidaja
HARA büroo üldraamatupidamine; Projektide Erasmus+ toetused, EKKAV ja Keeleõppe Tunnuskiri raamatupidamine
Toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo
Maret Hinno
Tel 699 6492
finantsspetsialist
Erasmus+ agentuuride vaheline koostöö (TCA - Transnational Cooperation Activities)
Ülle Kase
Tel 626 8998
finantsspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Liisi Muru
Tel 699 9394
finantsspetsialist
Erasmus+ noortevaldkond ja Euroopa solidaarsuskorpus
Pirje Pant
Tel 626 8972
lepinguspetsialist
Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpus; Dora Pluss; Noortekohtumised
Mariliis Poopuu
Tel 697 9227
finantsspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Katriin Rannikufinantsspetsialist
Erasmus+ kõrghariduse valdkond
Tuuli Reiljan
Tel 699 6495
toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo juhataja
Kriste Remmelgas
Tel 697 9228
finantsspetsialist
Erasmus+ kõrghariduse valdkond

EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUUR
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn, ekka@archimedes.ee
Tiia Bach
Tel 6268955
Mob 5660 6419
hindamiskoordinaator
Hillar Bauman
Tel 6268958
Mob 5392 2520
hindamisjuht
Irma Estra
Tel 626 8962
hindamiskoordinaator
täienduskoolitus
Evelin Kattai
Tel 626 8957
Mob 551 2888
hindamiskoordinaator
Marge Kroonmäe
Tel 626 8956
Mob 507 8423
hindamisjuht
kutseharidus
Kaija Kumpas-Lenk
Tel 626 8959
Mob 5342 0726
arendusjuht
Liia Lauri
Tel 626 8952
Mob 5665 1709
hindamisjuht
Jekaterina Masenko
Tel 626 8954
Mob 5903 2163
hindamiskoordinaator
Heli Mattisen
Tel 626 8953
Mob 517 8197
juhataja
Margit Puik
Tel 626 8950
Mob 521 3996
kutseõppe hindamiskoordinaator
Kutseõppe akrediteerimise hindamiskomisjonide töö koordineerimine
Marit Sukk
Tel 626 8951
Mob 590 19950
infojuht
Reet Taimsoo
Tel 626 8961
Mob 5039701
kutseõppe koolitusjuht

NOORTEAGENTUUR
Tõnismägi 5a, 15192 Tallinn, faks 697 9226, http://euroopa.noored.ee/
Melissa Anson
Tel 697 9222
Euroopa Solidaarsuskorpuse koordinaator
Georg Feiner
Tel 697 9237
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator
Meelika Hirmo
Tel 626 8964
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator
Kelly Hrupa
Tel 697 9232
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse assistent
William Kassdigikommunikatsiooni spetsialist
Emily KealEuropeers üleeuroopalise võrgustiku koordinaator
Mirjam Kodi
Tel 626 8971
koordinaator
Reet Kost
Tel 697 9220
juhataja
Anett Männiste
Tel 699 6493
Euroopa solidaarsuskorpuse programmijuht
Anastassia Putškova
Tel 626 8990
Erasmus+ noortevahetuste, noortealgatuste ja noorte osalusprojektide koordinaator
Monika Riso
Tel 697 9236
sekretär-assistent
Regina Rähn
Tel 626 8963
kommunikatsioonispetsialist
Triin Saulep
Tel 697 9223
õpirände vanemspetsialist
Siiri Sisas
Tel 626 8967
andmesisestaja
Piret Soosaar-Maiberg
Tel 697 9231
noorsootöö arendusprojektide koordinaator
Maarja Tamm
Tel 6979217
noortevaldkonna õpirände koordinaator
Anni Tetsmann
Tel 626 8968
programmi Noortekohtumised koordinaator
Taavi Tihanov
Tel 697 9238
toetusprogrammide menetlus- ja hindamiskoordinaator
Karl Viilmann
Tel 697 9221
analüütik
Heiki Viisimaa
Tel 626 8960
Noorteagentuuri projektijuht

AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn, http://archimedes.ee/enic
Margit Brückel
Tel 697 9216
infospetsialist
Akadeemiline tunnustamine
Aleksandr Graf
Tel 626 8976
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Marina Klementjeva
Tel 697 9214
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Liina Kukkur
Tel 626 8979
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Ulvi Maamees
Tel 699 9393
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Gunnar Vaht
Tel 697 9215
agentuuri juhataja

HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn, http://haridus.archimedes.ee
Regina Borissova
Tel 730 0806
vanemraamatupidaja
Programmide DoRa Pluss ning Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise valdkonnas raamatupidamine
Anna Gramberg
Tel 626 8974
Euroguidance koordinaator
Maret Hinno
Tel 699 6492
finantsspetsialist
Erasmus+ agentuuride vaheline koostöö (TCA - Transnational Cooperation Activities)
Anne Hütt
Tel 699 6497
agentuuri juhataja
Ülle Kase
Tel 626 8998
finantsspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Katrin Kiisler
Tel 730 0710
asejuhataja
Hely Leppik
Tel 730 0126
vanemraamatupidaja
HARA riiklike stipendiumiprogrammide raamatupidamine; Programmide Eestikeelsed kõrgkooliõpikud, NordPlus ning Balti teaduskoostöö (EE teadus) raamatupidamine; SANA programmide Hooliv Klass, Noortekohtumised ning Euroopa Solidaarsuskorpus raamatupidamine
Pirje Pant
Tel 626 8972
lepinguspetsialist
Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpus; Dora Pluss; Noortekohtumised
Heli Põhjala
Tel 730 0602
vanemraamatupidaja
HARA büroo üldraamatupidamine; Projektide Erasmus+ toetused, EKKAV ja Keeleõppe Tunnuskiri raamatupidamine
Margit Rammo
Tel 626 8973
Euroguidance programmi juht
Tuuli Reiljan
Tel 699 6495
toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo juhataja
Kai Treier
Tel 730 0717
analüütik
Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo
Made Kirtsi
Tel 697 9212
büroo juhataja
Erasmus+, ECVET, võõrkeelealase teo konkurss, Nordplus keeleõpe
Kerli Liivak
Tel 699 9390
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, Erasmus+ kvaliteedikoordinaator
Kristiina Lutsar
Tel 697 9233 (kl 14.00-17.00)
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö (KA2) täiskasvanuhariduses, Nordplus täiskasvanuhariduses, Nordplus juunior
Merike Sanglepp
Tel 699 9391
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, kutsehariduse õpirände harta
Asse Sild
Tel 699 9398
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, Erasmus+ kontaktseminarid, riiklik programm 'Eestikeelsed kõrgkooliõpikud'
Merike Talli
Tel 697 9239
vanemspetsialist
Erasmus+ üld- ja täiskasvanuhariduse õpiränne
Ellen Vimberg
Tel 699 9392 (kl 14.00-17.00)
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö (KA2) kutsehariduses; riiklike agentuuride vahelise koostöö koordineerimine
Riiklike kõrgharidusprogrammide büroo
Evelin Einla-Polluks
Tel 699 6496
büroo juhataja
Riiklike kõrgharidusprogrammide büroo / Unit for National Higher Education Programmes
Eneli Külaots
Tel 730 0716
vanemspetsialist
Dora+ T1.2 (pikaajaline õpiränne /long-term mobility); Kristjan Jaagu välisõpingud /study periods abroad
Anu Lepik
Tel 730 0809
vanemspetsialist
Dora+, nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid, õpetajakoolituse erialastipendiumid
Carmen Raudsepp
Tel 730 0121
vanemspetsialist
Dora+ lühiajaline õpiränne / short-term mobility
Tiiu Tuisk
Tel 730 0604
vanemspetsialist
Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV)
Liis Uulman
Tel 699 9395
vanemspetsialist
Noore Õpetlase stipendium, erivajadustega üliõpilaste stipendium, asendushooldusel/eestkostja peres elanud üliõpilaste stipendium, välisriikide stipendiumid
Anne-Ly Võlli
Tel 699 9397
vanemspetsialist
Kristjan Jaagu välislähetustestipendim, Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendium, Rahvuskaaslaste programm ja hõimurahvaste programm.
Rahvusvaheliste kõrgharidusprogrammide büroo
Annela Hendrikson
Tel 697 9210
büroo juhataja
Rahvusvaheliste kõrgharidusprogrammide büroo / Unit for International Higher Education Programmes
Kaja Kruusamägi
Tel 699 6499
vanemspetsialist
Nordplus kõrgharidusprogramm, EMP/Norra toetused, ESTILC keeleõppe programm, Erasmus+ riiklike agentuuride vaheline koostöö (TCA)
Ivo Mattus
Tel 6996 498
vanemspetsialist
Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne
Sabina Sägi
Tel 626 8983
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö kõrghariduses (KA203), EMP/Norra toetused
Silva Viilup
Tel 626 8900
vanemspetsialist
Erasmus+ üleilmne õpiränne; Erasmus+ tsentraalsed tegevused

KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND
Margit Brückel
Tel 697 9216
infospetsialist
Akadeemiline tunnustamine
Evelin Küttkommunikatsioonispetsialist
Tiina Lipp
Tel 697 9218
kommunikatsioonispetsialist
Greta Roosaar
Tel 626 8986
kommunikatsiooniosakonna juhataja
Anni Sahkur
Tel 699 6490
kommunikatsioonispetsialist

VÄLISTURUNDUSE AGENTUUR
Helena Alekand
Tel 730 0718
välisturunduse spetsialist
Study in Europe
Triinu Lillepalu
Tel 697 9230
välisturunduse peaspetsialist
Eesti kõrghariduse välisturundus ehk ""Study in Estonia""
Eero Loonurm
Tel 730 0715
turundusosakonna juhataja
Kristina Piliste
Tel 626 8981
välisturunduse brändijuht
Eesti kõrghariduse välisturundus ""Study in Estonia""
Anastasiia Starchenko
Tel 626 8982
välisturunduse spetsialist
Eesti kõrghariduse välisturundus ehk ""Study in Estonia""