Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kontaktid

Sihtasutus Archimedes, reg nr 80011561. Aadress: Tõnismägi 11, 10119 Tallinn.

Tallinna kontor
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn
Tel 699 9399
E-post info@archimedes.ee

Tallinna kontor
Tõnismägi 5a, 10119 Tallinn
Tel 697 9236
E-post noored@noored.ee

Tartu kontor
Ülikooli 2 (V korrus), 51003 Tartu
E-post info@archimedes.ee

JUHATUS | KVALITEEDI- JA INFOHALDUSE BÜROO | FINANTSARVESTUSE BÜROO | LEPINGUTE JA JÄRELEVALVE BÜROO | NOORTEOSAKOND | HARIDUSOSAKOND | TURUNDUSE JA TULEMUSTE LEVI BÜROO |
JUHATUS

KVALITEEDI- JA INFOHALDUSE BÜROO
Evelin Kattai
Tel 626 8957
infohalduse spetsialist
infohaldus, andmehaldus, WebDesktop
Katrin Lukk
Tel 626 8999
spetsialist
büroode haldus, varad ja teenused, infohaldus
Birgit Püss
Tel 626 8989
personalijuht
Raimond Viiding
Tel 697 9235
jurist
Kirsi Viikholm-Karu
Tel 699 6491
kvaliteedijuht, kvaliteedi- ja infohalduse büroo juhataja

FINANTSARVESTUSE BÜROO
Taivo Kurvits
Tel 730 0607
eelarvejuht, finantsspetsialist
Eelarve haldus ja koordineerimine; Projektide Euroguidance, ETHNA ja Ukraina Arengukoostöö raamatupidamine
Malle Peedo
Tel 730 0805
pearaamatupidaja, finantsarvestuse büroo juhataja
Heli Põhjala
Tel 730 0602
finantsspetsialist
HARA büroo üldraamatupidamine; Erasmus+ projektitoetuste ja Keeleõppe Tunnuskirja raamatupidamine
Killu Visnapuu
Tel 7300 600
finantsspetsialist
SANA üldraamatupidamine, projektide SALTO, Eurodesk, Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse (ESC11, ESC13), töö- ja praktika (ESC21) ning solidaarsusprojektide (ESC31) raamatupidamine

LEPINGUTE JA JÄRELEVALVE BÜROO
Maret Hinno
Tel 699 6492
järelevalvespetsialist
Erasmus+ agentuuride vaheline koostöö (TCA - Transnational Cooperation Activities)
Ülle Kase
Tel 626 8998
järelevalvespetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Liisi Muru
Tel 699 9394
järelevalvespetsialist
Erasmus+ noortevaldkond ja Euroopa solidaarsuskorpus
Pirje Pant
Tel 626 8972
lepinguspetsialist
Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpus
Mariliis Poopuu
Tel 697 9227
järelevalvespetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Tuuli Reiljan
Tel 699 6495
lepingute ja järelevalve büroo juhataja
Kriste Remmelgas
Tel 697 9228
järelevalvespetsialist
Erasmus+ kõrghariduse valdkond

NOORTEOSAKOND
Tõnismägi 5a, 15192 Tallinn, faks 697 9226, http://euroopa.noored.ee/
Melissa Anson
Tel 697 9222
koordinaator
Georg Feiner
Tel 697 9237
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator
Meelika Hirmo
Tel 626 8964
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator
Kelly Hrupa
Tel 697 9232
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse spetsialist
William Kass
Tel 626 8965
spetsialist
Emily Keal
Tel 697 9229
Europeers üleeuroopalise võrgustiku koordinaator
Mirjam Kodi
Tel 626 8971
koordinaator
Reet Kost
Tel 697 9220
noorteosakonna juhataja, agentuuri asejuhataja
Kadri Maripuu
Tel 626 8982
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator
Anett Männiste
Tel 699 6493
Euroopa solidaarsuskorpuse programmijuht
Monika Riso
Tel 697 9236
spetsialist
Regina Rähn
Tel 626 8963
koordinaator
Triin Saulep
Tel 697 9223
õpirände vanemspetsialist
Siiri Sisas
Tel 626 8967
andmespetsialist
Piret Soosaar-Maiberg
Tel 697 9231
koordinaator
E+ ja ESK sihtgruppide arengutoe koordinaator
Maarja Tamm
Tel 697 9217
koordinaator
Taavi Tihanov
Tel 697 9238
toetusprogrammide menetlus- ja hindamiskoordinaator
Karl Viilmann
Tel 697 9221
koordinaator
E+ ja ESK seire ja RAY uuringud
Heiki Viisimaa
Tel 626 8960
koordinaator
Karin Öövelkoordinaator
Anastassia Šegurova
Tel 626 8990
koordinaator

HARIDUSOSAKOND
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn, http://haridus.archimedes.ee
Julia Duh
Tel 626 8974
peaspetsialist
Anne Hütt
Tel 699 6497
haridusosakonna juhataja, agentuuri asejuhataja
Made Kirtsi
Tel 697 9212
nõunik
Erasmus+, ECVET, võõrkeelealase teo konkurss, Nordplus keeleõpe
Kaja Kruusamägi
Tel 699 6499
vanemspetsialist
Nordplus kõrgharidusprogramm, ESTILC keeleõppe programm, Erasmus+ riiklike agentuuride vaheline koostöö (TCA), Erasmus+ Euroopasisene õpiränne kõrghariduses
Kätlin Lepa
Tel 697 9213
peaspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö
Kerli Liivak
Tel 699 9390
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, Erasmus+ kvaliteedikoordinaator
Kristiina Lutsar
Tel 697 9233 (kl 14.00-17.00)
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö (KA2) täiskasvanuhariduses, Nordplus täiskasvanuhariduses, Nordplus juunior
Ivo Mattus
Tel 6996 498
vanemspetsialist
Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne
Margit Rammo
Tel 626 8973
Euroguidance programmi juht
Merike Sanglepp
Tel 699 9391
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, kutsehariduse õpirände harta
Asse Sild
Tel 699 9398
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne
Sabina Sägi
Tel 626 8983
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö kõrghariduses (KA203)
Merike Talli
Tel 697 9239
vanemspetsialist
Erasmus+ üld- ja täiskasvanuhariduse õpiränne
Kai Treier
Tel 730 0717
seirekoordinaator
Silva Viilup
Tel 626 8900
peaspetsialist
Erasmus+ üleilmne õpiränne; Erasmus+ tsentraalsed tegevused
Ellen Vimberg
Tel 699 9392 (kl 14.00-17.00)
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö (KA2) kutsehariduses; riiklike agentuuride vahelise koostöö koordineerimine

TURUNDUSE JA TULEMUSTE LEVI BÜROO
Evelin Kütt
Tel 626 8984
tulemuste levi spetsialist
Tiina Lipp
Tel 697 9218
üritusturunduse spetsialist
Greta Roosaar
Tel 626 8986
turundusjuht, turunduse ja tulemuste levi büroo juhataja
Anni Sahkur
Tel 699 6490
multimeedia spetsialist