Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Konverentsil arutletakse õppejõu olulisuse teemadel

23.–25. jaanuaril toimub Tallinnas kõrghariduskonverents „Kõrgharidus – kõrgtasemel õppimine?“. Sihtasutuse Archimedes ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös korraldatava konverentsi eesmärk on kujundada Eesti õppejõududes valmisolekut oma õpetamisoskusi arendada ja uurida. Konverentsil arutletakse õpetamise-õppimise olulisuse teemadel ning peatutakse küsimustel, milline on õppejõu mõju kõrghariduses toimuvatele olulistele protsessidele ning õppija, kõrgkooli, valdkonna ja ühiskonna arengule.

Konverentsil jagavad oma kogemusi, näpunäiteid ning valdkonna uurimistööde tulemusi esinejad Eestist kui välismaalt: Dee Fink, Susan M. Zvacek ning James Edward Groccia Ameerika Ühendriikidest, Kathryn Sutherland Uus-Meremaalt, Mari Karm Tartu Ülikoolist, Larissa Jõgi Tallinna Ülikoolist. Konverentsi juhatab Mart Noorma. Peaettekanded puudutavad muuhulgas teemasid iseseisvast õppimisest, inflatsioonist kõrghariduses kui ka globaalsetest perspektiividest kõrghariduses õppimisest Ameerika ja Eesti võrdluses.  Lisaks toimuvad mitmed töötoad.

Konverents toimub Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa hotellis. Konverentsi avab ametlikult haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo 24. jaanuaril. Rohkem infot konverentsi kodulehel: http://primus.archimedes.ee/conference2013

Konverents on suunatud Eesti, Skandinaavia ja Euroopa õppejõududele, doktorantidele, õppejõudude koolitajatele, ülikoolide esindajatele, teaduskondade arendajatele ning kõrghariduse valdkonna uurijatele.

Konverentsi korraldab SA Archimedese alaprogramm PRIMUS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konverentsi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Täpsem info:

Helen Jõesaar
Koordinaator õppejõudude koolituse valdkonnas
SA Archimedes, Programm Primus
e-post: helen.joesaar@archimedes.ee
t: +372 730 0803; +372 522 0426

Viimased uudised