Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Konverentsil „Eesti Horisont 2020“ kinnitati Eesti võimalust EL teaduspoliitika kujundamisel kaasa lüüa

Konverentsil  „Eesti Horisont 2020“ kinnitati Eesti võimalust EL teaduspoliitika kujundamisel kaasa lüüa.

Täna toimunud konverentsil „Eesti Horisont 2020“, kinnitati Eesti võimalust Euroopa Liidu teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundamisel kaasa rääkida.  Konverentsi keskmes oli värskelt avaldatud teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon 2020 esimene versioon ning Eesti võimalused EL teadus- ja arendustegevuse poliitika kujundamisel.  Euroopa Komisjon kiitis teaduse ja innovatsiooni rahastamise raamprogrammi  „Horizon 2020“ heaks 30 novembril. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Andres Koppeli sõnul on Eestil võimalus oma positsiooni parandada tänu sellele, et me Euroopa Liidu poliitikakujundamise protsessides osaleme. „Meil on kaasarääkimise õigus, võimalus ja kohustus. Vaatamata sellele, et meie proportsioonid on pisikesed, on meie suhteline positsioon erakordselt hea,“ kinnitas Koppel konverentsil.

Konverentsil tutvustas Maive Rute Euroopa Komisjoni  teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadist Innovatiivset Liitu ja Horisont 2020. „Teaduse ja innovatsiooni kaudu paneme me oma majanduskasvule ja töökohtade loomisele tugeva aluse.  Kriisist on ka varem maailmas välja tuldud, investeerides teadusesse ja innovatsiooni,“ sõnas Rute. „ Üks oluline muudatus minu hinnangul on see, et Euroopa Komisjon soovib märksa rohkem raamprogrammi kasutada poliitikate elluviimiseks, prioriteetide seadmine on seotud märksa enam  EL kokkulepete ja poliitikatega. Suured ühised eesmärgid, mis erinevate poliitikate kaudu on vastu võetud, leiavad tee temaatilistesse programmidesse Horisont 2020-s, koostöö erinevate Euroopa Komisjoni direktoraatide vahel on märksa tihedam,“ lisas Maive Rute.

Euroopa Komisjoni finantsautiitor Maurizio Dal Toso tõi esile, et reeglitele keskendunud riikides võidakse eemalduda eesmärkidest, tähtsam on pidada silmas kulutuste mõistlikkust ja eesmärgipärasust.

Euroopa Liidu liikmesriikide seisukohti käsitlesid Anna Pytko, kes rääkis Poola presidentuuri kogemustest teaduse ja innovatsiooni valdkonnas ning Thomas Midtgaard, kes keskendus Taani ootustele eelseisvaks presidentuuriks.

Konverentsil tehti tagasivaade EL teaduse 7. raamprogrammi senistele tulemustele ning arutati Eesti teadlaskonna seisukohti järgmiseks rahastamisperioodiks.

Konverentsi korraldas Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo:

Kristi Auli, kristi.auli@archimedes.ee Tel: 521 4546

Ülle Must, ulle.must@archimedes.ee

Konverentsi “Eesti Horisont 2020” veebileht http://www2.archimedes.ee/teadus/index.php?leht=380

Viimased uudised