Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kõrgharidus hakkab euroraha toel uuenduslikke teenuseid katsetama

Euroopa Sotsiaalfondi toel hakkavad uuenduslikke ideid katsetama 11 kõrgkooli innovatsiooni projekti, mis said kokku 1,46 miljonit eurot toetust. Näiteks planeeritakse kaasaegse plagiaadivastase süsteemi väljatöötamist ja välisüliõpilaste internetipõhist vastuvõttu.

Kõrgkoolide innovatsiooniprojektide taotlusvooru esitati sihtasutusse Archimedes 28 projektitaotlust. Toetust saavad neist 11, mille vahel jagatakse 1,46 miljonit eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha. Taotlusvooru eesmärk on soodustada kõrgkoolides ideede ja teadmiste kasutamist uudsete ja konkurentsivõimeliste lahenduste rakendamiseks.

„Uuenduslike ideede ja meetodite katsetamise kaudu selgitatakse välja need kasulikud teenused, mida kõrghariduses hiljem riigieelarvest toetada,“ rääkis Katre Merimäe sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksusest. Innovatsiooniprojektide kaudu valmivate uuenduslike lahenduste tulemused selguvad alles kolme-nelja aasta pärast.

Kõige enam esitati taotlusvooru projekte, mis aitavad parandada kõrghariduse pakkumisega seotud teenuseid, selles tegevusalas sai toetust kokku viis projekti. Kolm toetatud projekti on suunatud kõrgkooli töökorralduse lihtsamaks muutmisele ja kolm projekti loova õppemeetodi arendamisele ja kasutamisele.

Oma iseloomult on projektid säästvat arengut toetavad IT-lahendused. Näiteks plaanitakse välistudengite vastuvõttu hakata korraldama interneti teel, samuti on õppeinfosüsteemi võimalik tulevikus planeerida nutitelefoni kaudu. Ettevõtlustudengitel on võimalus oma teadmisi hankida interaktiivse juhtimismängu kaudu.

Kõrgkoolide innovatsiooniprojektide taotlusvooruga saab tutvuda struktuuritoetuste rakendusüksuse veebilehel. Toetust saanud projektide nimekiri ja toetussummad asuvad veebis.

Lisainfo: Struktuuritoetuste rakendusüksuse teaduse ja arenduse inimressursi arendamise büroo juhataja Katre Merimäe, tel 730 0394, 5348 9925, e-post katre.merimae@archimedes.ee.

Viimased uudised