Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kõrgharidusfoorum 2011 – „Maailmale avatud ülikool“ räägib kõrghariduse rahvusvahelistumisest

Sihtasutus Archimedes koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub Eesti kõrgkoolide üliõpilasi ja õppejõude, juhte ja ametnikke ning tööandjaid osalema kõrgharidusfoorumil „Maailmale avatud ülikool”. Kõrgharidusfoorum toimub 6.–7. oktoobril Tallinna Ülikooli Mare Õppehoones (Uus-Sadama 5) Tallinnas.

Kõrgharidusfoorumi eesmärk on arutleda Eesti ühiskonna ja kõrgkoolide valmisoleku üle üha kiiremini globaliseeruvas maailmas toime tulla, hinnata kõrghariduse rahvusvahelistumise valdkonnas seni ettevõetu tulemuslikkust ning seada sihte järgmisteks aastateks.

Foorumi esimene päev keskendub rahvusvahelistumisele kõrgkooli tasandil. Jagatakse häid kogemusi ja arutletakse tuleviku üle. Kas Eesti tudengid, õppejõud ja teadlased on valmis töötama rahvusvaheliselt avatud, konkurentsitihedas ja mitmekultuurilises keskkonnas, kus mõõtu tuleb võtta helgemate peadega üle maailma? Kas meie kõrgkoolid on väljastpoolt tulijale küllalt avatud, teistsugust töökultuuri ja teadmist väärtustavad ja toetavad? Oma kogemusi jagavad tööandjad, kõrgkoolide juhid, rahvusvaheliste õppekavade loomisel edukad õppejõud ning parimates maailma ülikoolides hariduse omandanud ja ometi Eestisse naasnud noored õppejõud ja teadlased.

Konverentsi teine päev keskendub riigi tasandil tehtu hindamisele ja uute fookuste seadmisele rahvusvahelistumise strateegia elluviimise perioodi teiseks pooleks. Kõigi osalejate ees peavad oma seniseid ettepanekuid ja reaalseid samme kaitsma nii poliitikud, ametnikud kui ka valdkonna eksperdid. Lisaks tutvustatakse esmakordselt värskelt valminud rahvusvahelistumise strateegia elluviimise edukuse hindamise tulemusi.

Konverents on esimene koht, kus on võimalik välja pakkuda ideid uute riiklikul tasandil rakenduvate kõrghariduse rahvusvahelistumist toetavate meetmete osas.

Konverents toimub plenaarsessioonide ja töötubade vormis.

Lisainfo ja registreerimine konverentsi kodulehel.

Kõrgharidusfoorumi korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konverentsi läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programmi „DoRa“ vahenditest.

Viimased uudised