Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kõrgkoolid said praktiliste õppekavade arendamiseks ligi 71 miljonit krooni

Sihtasutus Archimedes jagab Euroopa Liidu struktuuritoetustest kokku ligi 71 miljonit krooni Eesti kõrgkoolide esitatud projektidele praktilise suunitlusega õppekavade loomiseks ja ettevõtetega koostöö tegemiseks.

Kokku laekus alameetme “Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö” raames 69 eeltaotlust, millest hindamiskomisjon kiitis heaks kuue erineva kõrgkooli 17 projekti, kuus neist vähendatud mahus või täiendava tingimuse arvestamisel. Kokku jagati projektidele struktuuritoetuste raha 70 815 049 krooni.

“Esitatud projektitaotluse tase oli väga kõrge, mida kinnitab ka see, et nii-öelda tehnilise hindamise etapist ei langenud välja ühtegi eeltaotlust. Taotlusvooru tulemuste üle on meil hea meel ka seetõttu, et hindamiskomisjon andis kõrgeid punkte mitte ainult suuremate ülikoolide projektidele, vaid ka rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide kolledžite projektidele,” märkis struktuuritoetuste rakendusüksuse vastutav koordinaator Annemari Päll sihtasutusest Archimedes.

Projektide raames arendatakse koostöösidemeid ettevõtjatega ja kaasatakse kõrgkoolide õppetöösse ettevõtluskogemustega inimesi, näiteks võimaldavad projektid üliõpilaste praktika läbiviimist partnerite juures ja välisriikides. Samuti loovad kõrgkoolid uusi või uuendavad olemasolevaid õppekavu ning kaasavad neisse välisõppejõude ja -üliõpilasi, hangivad uusi õppematerjale ja arendavad e-õpet.

Kõige rohkem raha projektide teostamiseks saab Tallinna Tehnikaülikool, mille esitatud taotlustest rahastatakse kaheksat. Kõige suurem projektidele eraldatud summa ehk ligi viis miljonit krooni läheb samuti Tehnikaülikoolile uue integreeritud elektroonikasüsteemide (Integrated Electronics Systems) magistriõppekava loomiseks. Tartu Ülikooli taotlustest said heakskiidu viis projekti, lisaks rahastatakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Infotehnoloogia Kolledži, Eesti Maaülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli projekte.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava ettevõtjate ja kõrgkoolide koostöö kahe taotlusvooru toetuste eelarve on 94,5 miljonit krooni, millest esimeses taotlusvoorus jagatakse ca 71 miljonit krooni ja teises üle 20 miljoni. Teine taotlusvoor on kavas korraldada järgmisel aastal.

Lisainfot projektikonkursi tulemuste ja struktuuritoetuste kohta saab Archimedese kodulehelt http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid/Uudised&nID=72.

Täpsem info:
Annemari Päll
Sihtasutus Archimedes, T&A inimressursi arendamise büroo juhataja
tel 730 0394

Viimased uudised