Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö alameetme taotlusvoor on avatud

24. märtsil avatud taotlusvoorus on toetuse andmise eesmärgiks kõrgkoolide suutlikkuse tugevdamine tööturuarengutega arvestamisel õppe-, uurimis- ja arendustegevuse seostamise, ressursi koondamise ning koostöö arendamise kaudu.

Taotlusvoorust toetatavate projektide abikõlblikkuse periood peab jääma vahemikku 1. juuni 2008. a kuni 31. august 2015. a, kusjuures õppekavadega seotud arendustegevuste abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2010. a kuni 31. detsember 2011. a.

Toetust saab taotleda ühe projekti kohta minimaalselt 500 000 krooni ja maksimaalselt 3 500 000 krooni, millele lisandub taotleja omafinantseering, minimaalselt 5 % projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest.

Täpsema informatsiooni leiate Struktuuritoetuste rakendusüksuse kodulehelt.

Lisateave ja nõustamine: Annemari Päll, 730 0394

Meedet toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Viimased uudised