Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kõrgkoolide õpikeskkond ei ole kohanenud uute tudengitega

Programmi Primus raames äsja valminud uuringu „Õppija2.0. Elukestev õpe kõrgkoolis: õpiprotsessi toetav keskkond” andmete järgi ei teadvusta Eesti kõrgkoolid senini mittetraditsiooniliste, so õpingutega paralleelselt töötavate õppijate vajadusi ja lähtuvad õppetöö kavandamisel pigem traditsioonilistest, täiskoormusega õppivatest tudengitest.

Toetudes 13 Euroopa riigi õppijate küsitlusele leiti, et Eesti kuulub nende riikide hulka, kus täiskasvanud õppijad tunnetavad süsteemist lähtuvaid takistusi keskmisest enam. Näiteks tõid õppijad välja olulised majanduslikud piirangud või õpingute toimumise ebasobival ajal. Neid probleeme saaks lahendada haridussüsteemi tasandil, järeldub uuringust.

Koolide esindajate intervjuudest selgus, et avalik-õiguslike ülikoolide teavitustöö on suunatud pigem traditsioonilistele õppijatele, samas kui erakõrgkoolid on olnud aktiivsemad mittetraditsiooniliste tudengite leidmisel ning õppija vajadustega arvestava õpikeskkonna loomisel. See loob head eeldused ka mittetraditsioonilistele tudengitele kvaliteetse kõrghariduse pakkumiseks.

Uuringu läbiviijad tõdevad, et eelmise sajandi viimase kümnendiga võrreldes on Eestis kasvanud kõrghariduse omandajate arv ning õppima on asunud mitmekesisema tausta, ootustega tudengid. Uuringu eesmärgiks oligi välja selgitada, kuidas kõrgkoolide õpikeskkond uute tudengite vajaduste ning võimalustega sobib ja milliseid väljakutseid esitab see kõrghariduse kvaliteedile.

Uuring viidi läbi programmi Primus raames. Programmi viib ellu sihtasutus Archimedes. Programmi eesmärk on toetada kõrgkooliõppe kvaliteeti ja tõsta kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõimet. Programmi eelarve on 14,6 miljonit eurot (228 miljonit krooni; 2008-2014), millest 95% on toetus Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Uuringu täpsemate tulemuste ning aruandega saab tutvuda siit. Uuringu tutvustamiseks toimub kõikidele huvilistele 21. septembril Tartus infopäev.

Rohkem infot uuringu kohta: Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi prof. Ellu Saar [saar@iiss.ee], [tel.nr 6199 872].

Viimased uudised