Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Korralise evalveerimise infopäevad 25. ja 26. jaanuaril

2010.a kevadel toimub teadus- ja arendusasutuste korraline evalveerimine, mille eesmärk on hinnata asutuse kui terviku vastava T&A valdkonna taset ning selle aluseks võetakse vastava valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumid.

Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Archimedes korraldavad teadus- ja arendustegevuse korralist evalveerimist käsitlevad infopäevad teadus- ja arendusasutuste evalveerimistaotluse vormi täitjatele ja/või täitmise koordineerijatele/korraldajatele.

Infopäevad toimuvad:
– 25. jaanuaril kella 10.00-12.00 SA Archimedese Tartu kontori (Väike-Turu 8) 1. korruse koosolekute ruumis.
– 26. jaanuaril kella 14.00-16.00 Tallinnas Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna esinduses aadressiga Tõnismägi 11.

Kavas on:
1. Teadus- ja arendusasutuste korralist evalveerimist reguleerivate õigusaktide ning korralise evalveerimise põhimõtete tutvustamine (vt http://www.archimedes.ee/teadus/index.php?leht=245).
2. Taotlusvormi tutvustamine.

Lisainfo: Viktor Muuli, teadusevalvatsiooni peaspetsialist, 730 0377, 517 7697, viktor.muuli@archimedes.ee

Viimased uudised