Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kristjan Jaagu osalise õppe ja tasemeõppe stipendiaadid selguvad 1. juuliks

1. mai tähtajaga võeti vastu Kristjan Jaagu osalise õppe ja tasemeõppe toetuse taotlusi 2012/2013. õppeaastaks. Osalise õppe toetuse saamiseks esitati 56 ning tasemeõppe toetuse saamiseks 83 taotlust.

Tasemeõppe taotluste hindamisel kasutab Sihtasutus Archimedes Eesti Teadusfondi ja Eesti Kultuurkapitaliga kooskõlastatud erialaekspertide abi. Toetuse eraldamise otsustab Kristjan Jaagu stipendiuminõukogu ekspertide esitatud hinnangute põhjal. Osalise õppe stipendiaatide valiku teeb Kristjan Jaagu stipendiuminõukogu taotlejate motivatsiooni- ja soovituskirjade alusel. Taotlusvoorude tulemused selguvad 1. juuliks 2012.

Osalise õppe toetusega toetatakse magistrante ja doktorante, kes soovivad välisülikoolis õppida 1–5 kuud. Tasemeõppe toetus on mõeldud magistrantidele ja doktorantidele, kes soovivad välisülikoolis õppida ühe akadeemilise õppeaasta ulatuses. Mõlema toetuse puhul peavad õpingud jääma ajavahemikku 1. juulist 2012 kuni 31. augustini 2013.

Viimased uudised