Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kristjan Jaagu stipendiumitel edukas aasta

Pressiteade

Eesti kõrgkoolide üliõpilaste ja õppejõudude õppetööga seotud välisreise toetav Kristjan Jaagu riiklik stipendiumiprogramm andis 2005/2006 õppeaastal välja 211 stipendiumi, stipendiumifond oli käesoleval õppeaastal 9,5 miljonit krooni, mis on 3 miljonit krooni enam kui eelmisel õppeaastal. Kõige enam stipendiume anti välja humanitaaria, füüsikaliste loodusteaduste, bioteaduste ning sotsiaal- ja käitumisteaduste valdkondade esindajatele. Kõige rohkem stipendiaate oli Tartu Ülikooli tudengite seas. Esitatud taotluste edukuse protsent oli kõige kõrgem Tallinna Tehnikaülikooli tudengitel.

Kristjan Jaagu riiklik stipendiumiprogramm algatati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedes koostöös 2003. aastal. Toetusi jagatakse välja kolmes kategoorias: tasemeõpe, osaline õpe välismaal ja välislähetused.

Kristjan Jaagu välissõitude stipendiumite kaudu toetatakse magistrantide, doktorantide ja noorte õppejõudude kuni 21-päevaset välismaal viibimist enesearengu eesmärgil. Toetatakse konverentsidel osalemist, raamatukogus või laboratooriumis töötamist, täienduskursustel osalemist või muud taolist. Välissõitude taotlemiseks on neli stipendiumivooru aastas, viimased otsused selleks õppeaastaks langetati 22. märtsil. 2005/2006 õppeaastal oli stipendiaate 129.

Osalise õppe stipendiumite kaudu toetatakse magistrantide ja doktorantide 1-5 kuu pikkuseid välisreise loengute kuulamiseks või individuaalseks õppetööks välisriigi kõrgkoolis. Välja anti 50 stipendiumit, kõige rohkem bioteaduste ja tervise valdkonnas.

Kristjan Jaagu tasemeõppest toetatakse magistrantide ja doktorantide õppimist välisriigis ühel akadeemilisel õppeaastal. 2005/2006 õppeaastal esitati 60 taotlust ning välja anti 32 stipendiumit tasemeõppeks, neist 14 doktorantidele ja 18 magistrantidele. Tasemeõppe stipendiumid moodustavad kõige mahukama osa Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammist ning käesoleval aastal anti toetusi välja 5,2 miljoni krooni ulatuses.

Esimesed taotlused 2006/2007 õppeaastaks võetakse vastu juba 1. mail, mil on tasemeõppe stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg.

Lisainformatsioon:

Katrin Kiisler
Tel: 730 0325
GSM: 51 62 196
katrin@archimedes.ee
http://www.archimedes.ee/kristjanjaak/

Liina Raju
SA Archimedes
Tel: 7300331
liina@archimedes.ee

Viimased uudised