Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kristjan Jaagu välissõidu stipendiumikonkurss on jätkuvalt populaarne

Kristjan Jaagu välisõidu stipendiumitaotluste 1. märtsi tähtajaks laekus kokku 140 taotlust, mis näitab, et välissõidu stipendium on jätkuvalt taotlejate hulgas kõige populaarsem stipendiumikonkurss Kristjan Jaagu erinevate stipendiumivõimaluste hulgast.

Laekunud 140 taotlusest ei vastanud nõuetele 16 taotlust ning 2 taotlejat loobusid enne taotluste hindamisele saatmist. Peamine põhjus taotluste tagasilükkamiseks oli mõne nõutud lisadokumendi esitamata jätmine. Kokku edastatati Kristjan Jaagu nõukogule hindamiseks 122 nõuetele vastanud taotlust.

Käesoleva õppeaasta viimaseks Kristjan Jaagu taotlusvooruks on eelarves veel 47 993 eurot, millest lähtuvalt loodetakse välja anda kuni 60 stipendiumit. Tulemused selguvad 1. aprilliks.

Ülikooliti oli taotlejate esindatus järgmine: Tartu Ülikooli tudengid esitasid 83 taotlust, Tallinna Tehnikaülikooli taotlejad 12 taotlust, Tallinna Ülikoolist ja välisülikoolides õppivatelt tudengitelt laekus kummastki 9. Nagu ikka, laekus väiksematest ülikoolidest veidi vähem taotlusi, näiteks tuli Eesti Maaülikoolist 5, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast 2, Estonian Businessi Schooli ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor kummastki 1 taotlus.

Õppesuundadest olid aktiivseimaid humanitaaria suuna tudengid 28 taotlusega. Järgnesid füüsikalised loodusteadused 23 taotlusega, bioteadused 20 taotlusega ja tervise õppesunnalt 11 taotlust. Teised õppesunnad olid esindatud vähem kui 10 taotlusega.

Viimased uudised