Üldandmed Kontakt Otsi

Kuldõun 2016

Sihtasutus Archimedes on Eesti üks suuremaid haridusvaldkonna toetajaid. Igal aastal teevad eri haridusasutused üle Eesti tänuväärset tööd nii üld-, kutse, kõrg- ja täiskasvanuhariduses.

Et jõuda aina laiemate sihtgruppideni, tuleb igal haridusasutusel oma tegevuste puhul tuleb veelgi aktiivsemalt tegeleda igakülgse kommunikatsiooni- ja turundustööga. Soovime sel aastal lisaks traditsioonilisele koostööpartnerite tunnustamisele ka tunnustada haridusasutusi ning -organisatsioone, kes on näidanud oma loovust eri tegevustes ja projektides.

kuldoun_mini

Aastal 2016 tunnustame:

* Aasta disain hariduses

Kategoorias võivad kandideerida disainitööd, mida on kasutatud printreklaamis eri meediaväljannetes (ajalehed, ajakirjad, kataloogid, inserdid), välireklaamis, online, trükistes või muudel pindadel. Tööd võivad olla nii eesti kui võõrkeeles, kuid võõrkeelse töö puhul tõlgitud žürii jaoks eesti keelde.

* Aasta video hariduses

Kategoorias võivad kandideerida videoklipid, mille eesmärk on tutvustada lähemalt haridusasutuse tegemisi kas läbi reklaami või kampaania. Promoklipi pikkus võib olla kuni 5 minutit. Tegu võib olla nii promoklipi, kampaaniavideoga, üleskutsega või muud sõnumit kandva audiovisuaalse materjaliga, mis on ilmunud aasta jooksul mõnes meediakanalis. Žürii hindab antud juhul loovat lähenemist sõnumi edastamises ning eeskujulikku elluviimisoskust.

* Aasta nutitegu hariduses

Kategoorias võivad kandideerida tööd, mis on seotud kaasaegse lähenemisega tänapäeva kommunikatsiooni- ja meediamaastikul. Võtmesõnadeks võivad olla kategoorias sotsiaalmeedia, mobiilsed rakendused, kampaanialehed (maandumisleht), digikampaaniad, viraalne kommunikatsioon, online mängud ja rakendused, või mis iganes nutilahendused hariduses.


Kandideerimis- ning hindamiskriteeriumid

Konkursil osalevad Eestis registreeritud õppesasutuste (üld-, kutse- ja kõrgharidusasutuste) ja täiskasvanuharidusasutuste tööd, kuid eriauhinnale võivad ja saavad kandideerida ka kõik muud asutused, kes on teinud märkimisväärseid tegevusi haridusvaldkonna heaks. Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud, kommunikatsioonikanalisse jõudnud, kasutusele võetud jne mitte varem kui 1.11.2015 ja mitte hiljem kui 31.10.2016. Esitatav konkursitöö võib olla peamiselt suunatud rahvusvahelisele turule, kuid sel juhul ära tõlgitud žüriile eesti keelde. Konkursile "Kuldõun" esitatavaid töid võib olla varem esitatud ka teistele konkurssidele. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile. Esitaja annab loa sihtasutusele Archimedes kasutada töid konkursi "Kuldõun" reklaamimiseks oma koduleheküljel ning ka eri sündmustel, kuid alati viidates töö autorile. Materjalide üleslaadimine dokumentide esitamise keskkonda toimub esitaja vastutusel. Žüriil on õigus diskvalifitseerida töid, mis ei vasta osalemistingimustele või muuta esitatud tööde kategooriat.

Žürii koosneb sihtasutuse töötajatest ning eriala professionaalidest, kelle eesmärk on valida välja kõige paremad tööd ning auhinnata neid Kuldõuna kategooriates. Žürii ei ole kohustatud auhindu jagama juhul kui otsustatakse, et auhinna väärilisi töid ei ole. Töö peab täitma õppe- ja haridusasutuse eesmärke.

Žürii liikmeteks on aastal 2016:
Helena Tamm (Haridus- ja Teadusministeerium)
Silja Oja (Best Marketing)
Merili Reismann (Study in Estonia, SA Archimedes)
Mart Prööm (sotsiaalmeediaettevõte GOAL)
Tiina Lipp (SA Archimedes)
Joosep Raudsepp (sotsiaalmeedia- ja veebiagentuur Vurr)
Eero Loonurm (SA Archimedes)


Tööde esitamine

* Tööde esitamise tähtaeg on 20. november kell 18:00 ning tööd tuleb esitada e-posti aadressil eero.loonurm@archimedes.ee
* Tööde esitamisel osavõtutasu ei ole ning iga asutus võib esitada soovitud arvu töid
* Palume pildimaterjalina esitada võimalikult kõrge kvaliteediga materjali, kuid maksimaalselt 10MB suuruses. Suuremate failide puhul palun laadige materjal mõnesse failivahetuskeskkonda.
* Video kategoorias palume viidata veebiaadressiga olemasolevale keskkonnale (Youtube, Vimeo vms).
* Töö esitamisel palume märkida asutus, kategooria nimi, esitaja e-posti aadress ja telefoni, ning kirjalisa failid.
* Töö esitamisel veenduge, et teieni tuleb kahe tööpäeva jooksul vastus, et olete tööd kätte saanud. Kui vastust ei saabu, siis palume oma töö uuesti saata.
* Võitjad kuulutame välja hiljemalt 9. detsembril.


Töö tutvustus koosneb järgmisest:

* Esitatav töö ning kategooria nimi
* Kokkuvõte (max 100 sõna). Palun kirjelda esitatud töö loomisprotsessi algusest lõpuni.
* Väljakutse (50 sõna). Palun kirjeldage, mis ajendas looma disaini/videot/digi- ja nutitegu.
* Eellugu (max 200 sõna). Palun kirjelda sihtgruppi, teema olulisust, eeltööks vajalikke taustauuringuid jne.
* Eesmärk (100 sõna). Palun kirjeldage kampaania eesmärke läbi tulemuslikkuse mõõdiku.
* Strateegia ja elluviimine (100 sõna). Kirjeldage viise, kuidas plaanitud eesmärgid täitsite.
* Tulemused (100 sõna). Kirjeldage mõõdetavaid tulemusi (vaatajate või lugejate või jälgijate arv, allalaadimiste arv, tiraaž vms).
* Palun lisage vajalikud veebiaadressid materjalidele ja kuni viis teie poolt valitud ekraanitõmmist tööga seotud elementide kirjeldamiseks.

Jääme ootama teie töid!
Kõik lisainfo: eero.loonurm@archimedes.ee

Lisamaterjal:
2015. aasta võitjad: https://archimedes.ee/kuldoun-konkurss/kuldoun-2015-tulemused/
Best Marketing portaali kajastus: http://www.bestmarketing.ee/uudised/2015/12/16/archimedes-tunnustas-loovaid-lahendusi-hariduses-kuldounaga

Parimate soovidega,
SA Archimedes
Kuldõun 2016