Üldandmed Kontakt Otsi

Kutse finantseerimisasutustele Erasmus+ magistriõppe üliõpilaste laenutegevuses osalemiseks

Euroopa Komisjoni (EK) eestvedamisel on Euroopa Investeerimisfond (EIF) välja kuulutanud osalemiskutse finantseerimisasutustele, kes on huvitatud magistriõppe üliõpilastele laenuvõimaluste pakkumisest Erasmus+ magistriõppe laenuskeemi tingimustel.


Üliõpilastel, kes soovivad magistriõppe läbida täies mahus mõnes teises programmiriigis (väljaspool elukohariiki), on selle algatusega võimalik taotleda laenu soodustingimustel. Tegevuse eesmärgiks on aktiveerida lõpetanute õpirännet programmiriikides. Programmiperioodi jooksul loodetakse laenude kaudu toetada ligikaudu 200 000 magistriõppe üliõpilase õpirännet.

Osalemiskutse ja täpsem info: www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/erasmus+-lgf-call-eoi.pdf

Tegevuse eest vastutab ja selle järelevalvet teostab EK Hariduse ja kultuuri peadirektoraat. Vastavalt sõlmitud delegeerimislepingule, haldab tegevust EK nimel Euroopa Investeerimisfond (EIF).

Kokkuvõtlik info finantseerimisinstrumendi kohta: www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/index.htm

EK loodab, et esimesed koostöölepingud finantseerimisasutuste ja EIF vahel sõlmitakse 2015. aasta septembri kuu esimeses pooles. Eelnevast tulenevalt, on magistriõppe üliõpilastel võimalik laene saada alates 2015. aasta esimese semestri lõpust. Üheaastase magistriõppe maksimaalne laenusumma on 12 000 eurot ja kaheaastase magistriõppe puhul 18 000 eurot.

Täpsem info Erasmus+ magistriõppe üliõpilaste laenude kohta: ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm

KKK

 

Teate koostas:
Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

 

Viimased uudised