Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu akrediteerimisotsused arvutiteaduste, juhtimise ja halduse ning põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühmades

14. juunil 2012 toimunud Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kutsehariduse hindamisnõukogu istungil arutati 27 õppekavarühma ja hindamiskomisjoni aruannet, neist arvutiteaduste õppekavarühmas 14,  juhtimise ja halduse õppekavarühmas 10 ning 3 põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühmas.

Hindamisnõukogu kaalus põhjalikult õppekavarühma aruande ja hindamiskomisjoni aruande alusel hindamiskomisjoni üldhinnanguid hetke- ja arenguvaatele ning akrediteerimisettepanekut.

Hindamisnõukogu otsustas anda täisakrediteeringu 6 aastaks kokku 14 juhul: 6 arvutiteaduste õppekavarühmas, 6 juhtimise ja halduse õppekavarühmas ning 2 põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühmas. 11 juhul otsustati anda tingimisi akrediteering 3 aastaks – arvutiteaduste õppekavarühmas 7, juhtimise ja halduse õppekavarühmas 3 ja põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühmas 1 juhul. Hindamisnõukogu saatis hindamiskomisjonidele täpsustamiseks tagasi kaks hindamisaruannet.

Kutsehariduse Hindamisnõukogu 14.06.2012 istungi protokolliga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo EKKA kodulehel: http://www.ekka.archimedes.ee/kutsekoolile

Viimased uudised