Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kutseõppe akrediteerimise pilootvoorus (2011-2013) on 65 protsenti koolide õppekavarühmadest saanud täisakrediteeringu

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kutsehariduse hindamisnõukogu võttis detsembriistungil vastu viimased akrediteerimise pilootvooru otsused viies õppekavarühmas.

12. detsembril 2013. a toimunud EKKA kutsehariduse hindamisnõukogu istungil arutati kokku 30 kooli õppekavarühma akrediteerimisettepanekut. Hindamisnõukogu võttis aluseks õppekavarühma ja hindamiskomisjoni aruanded ning analüüsis hindamiskomisjonide poolt hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule.

Otsuse akrediteerida kooli õppekavarühm kuueks aastaks ehk täisakrediteeringu võttis nõukogu vastu 25 juhul 30st: neli audiovisuaalse ja muu meedia, kaheksa mehaanika ja metallitöö, kaks muusika ja esituskunstide, kaks metsanduse ning  seitse toiduainetetöötluse ja -tootmise õppekavarühmas, lisaks ühe täisakrediteeringu reisimise, turismi ja vabaajaveetmise ning ühe elektroonika ja automaatika õppekavarühmas.

Seega saab kokku võtta kogu pilootvooru 2011-2013 akrediteerimise tulemused:

  • akrediteerimises on kolme aasta jooksul osalenud 34 kutseõppes õpetavat kooli;
  • akrediteeritud on kokku 15 õppekavarühma;
  • läbi on viidud 139 kooli õppekavarühma hindamist;
  • hindamistes on osalenud 96 hindamiseksperti, sh 58 tööandjate esindajat.

Alates 2014. aastast on õppekavarühmade akrediteerimine kohustuslik kõigile kutseõpet pakkuvatele koolidele õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks

Üleminekut programmi raames toimuvalt ja koolide jaoks vabatahtlikult akrediteerimiselt kutseõppeasutuse seaduse raames toimuvale kohustuslikule akrediteerimisele reguleerib seaduse rakendussätetes § 58, mille lõige 5 näeb ette, et enne seaduse jõustumist aastatel 2011–2013 läbiviidud ühekordse valikulise akrediteerimise käigus positiivse hinnangu ehk täisakrediteeringu saanud koolide õppekavarühmades loetakse õppe läbiviimise õigus pikendatuks täisperioodiks alates seaduse jõustumisest.

EKKA pere tänab ja tunnustab kõiki 139 kooli õppekavarühma hindamises osalenuid – koolimeeskondi, õppekavarühmade konsultante, hindajaid, hindamisnõukogu liikmeid, akrediteerimisprotsessi partnereid.

 

Lisainfo

EKKA on koostanud ja koolidega läbi rääkinud 2014. a akrediteerimiste ajakava. Õppekavarühmade meeskonnad on koostamas esimese poolaasta aruandeid.

Esmakordselt on koolidel võimalus saada võrdlusandmeid portaali HaridusSilmkaudu  .

EKKA kutsehariduse hindamisnõukogu otsuste, õppekavarühmade aruannete ning hindamiskomisjonide aruannetega saab tutvuda EKKA andmebaasis.

Kutsehariduse hindamisnõukogu 12.12.2013 istungi protokoll

 

Kontakt:

Marge Kroonmäe

kutseõppe hindamisekspert

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur

SA Archimedes

 

 

Viimased uudised