Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kuulutati välja Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2008 ja Eesti Teaduse Populariseerimise Auhind 2008

Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2008

Õpilaste teadustööde konkursi peaeesmärgiks on motiveerida noori teadusega tegelema juba enne ülikooli astumist.

Osalema on oodatud kõik konkursi väljakuulutamise ajal (detsember 2007) 14-19-aastased õpilased või 2007. aastal ülikooli astunud noored kas üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena. Konkursitööde teemale ei ole seatud mingeid piiranguid, tööd peavad olema valminud enne ülikooli astumist.

Konkursi tähtaeg – 15. märts 2008

Auhinnafond – 175 000 krooni

Konkurss toimub Haridus- ja teadusministeeriumi, Sihtasutuse Archimedes, Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA, Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia ja Tallinna Loomaaia koostöös juba seitsmendat aastat.

Täpsem teave internetis: http://www.archimedes.ee/teadpop/

Liina Saar
liina.saar@archimedes.ee
5330 0787

Eesti Teaduse Populariseerimise Auhind 2008

Auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnustust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on:
– olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemisel ja/või
– edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

Konkursi tähtaeg – 3. märts 2008

Auhinnafond – 320 000 krooni

Kandidaatideks võivad olla kõik Eestis teadust populariseerinud:
– tegevteadlased või teaduskollektiivid;
– trükiväljaannete esindajad;
– audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad;
– innovatiivsete meetodite kasutajad;
– teised üksikisikud või kollektiivid.

Täpsem teave internetis: www.archimedes.ee/teadpop

Terje Tuisk
terje@archimedes.ee
511 0356

Konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ja SA Archimedes koostöös.

Viimased uudised