Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kuulutati välja konkurss täiendavatele doktoriõppe kohtadele välisülikoolide juures

Haridus- ja Teadusministeerium, Rektorite Nõukogu ja Sihtasutus Archimedes kuulutavad üheskoos välja konkursi riikliku koolitustellimuse doktoriõppe kohtadele välisülikoolides.

Konkurss on avatud kõikidele üliõpilastele, kes on pärast lõpetamist valmis töötama akadeemilisel ametikohal mõne Eesti kõrgkooli juures. Selge põhjendatuse korral võidakse toetada ka taotlejaid, kes soovivad õpingute lõppedes asuda tööle doktorikraadi nõudval ametikohal Eesti avalikus- või erasektoris.

Toetatakse täismahus doktoriõpinguid, üldjuhul peaks doktorant viibima pidevalt välisülikooli juures. Õpinguid tuleb alustada 2007/2008 õppeaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2007. Otsus välisülikooli vastuvõtmise kohta ei pea olema tähtajaks langetatud.

Täpsem info tingimuste kohta mobiilsustoetuste keskuse veebilehelt.

Viimased uudised