Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Läbi uue teaduskoostöö meetme jagati ülikoolidele üle 350 000 euro

2019. aastal avanes Euroopa Majanduspiirkonna Balti teaduskoostööprogrammiga Eesti kõrgkoolidele võimalus taotleda toetust koostööprojektideks ja töötajate õpirändeks.  Toetust sai neli koostööprojekti, kogusummas 359 835 eurot.

Taotluste teemade ring oli väga varieeruv, näiteks tehnika ja meditsiini saavutused, keeleõpe, keskkonnateadlikkus jne. EMP koostööprogrammide koordinaatori Sabina Sägi sõnul on suur rõõm näha kohalike kõrgharidusasutuste huvi uue meetme vastu.

“Julgustame järgmiseks aastaks veel mitmekülgsemalt asutuste ja instituutide taotlemist, kuna häid ideid kõrgharidusmaastikule meie riigis jätkub,” lisas Sägi.

Toetuse saanud projektide head kvaliteeti kinnitab ka kõrge keskmine hinne – 89,8 punkti  100st. Õpirändeprojektid selles taotlusvoorus toetust ei saanud, kuna jäid pingereas koostööprojektidele alla.

Euroopa Majanduspiirkonna ülikoolidest olid partneritena kaasatud 7 ülikooli Norrast ja 3 ülikooli Islandilt, kõige sagedamini oli nende seas Islandi Ülikool (4 projektis) ja Norrast Agderi Ülikool (3 projektis).

Järgmine taotlusvoor kuulutatakse avatuks vähemalt kaks kuud enne taotlustähtaega, mis on 2020. aasta kevadel.

Euroopa Majanduspiirkonna kõrghariduse koostööprojektid tugevdavad kõrgkoolidevahelist pikaajalist koostööd, edendavad kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõstavad õppetöö kvaliteeti ning võimaldavad üliõpilaste ja õppejõudude erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas.

Viimased uudised