Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Margus Niitsoo on viimaste aastakümnete noorim doktorikraadi kaitsja Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis kaitses doktoritöö viimase viiekümne aasta noorim doktor Margus Niitsoo. Doktoritöö teemaks oli “Black-box Oracle Separation Techniques with Applications in Time-stamping” Krüptograafiaprofessor Ahto Buldase juhtimisel keskendus Niitsoo oma doktoritöös Eesti IT-firma GuardTime’i ajatempli lahenduse turvalisusele.

Margus Niitsoo on olnud tihedalt seotud Sihtasutuse Archimedes all tegutseva Õpilaste Teadusliku Ühinguga ning saanud Tallinna Reaalkooli õpilasena kaks korda auhinna õpilaste teadustööde riiklikul konkursil (2004. aastal II preemia tööga “Fibonacci arvud ja nende üldistatud kujud”, juhendaja Ellen Redi ning 2005. aastal I preemia tööga „Fibonacci jadade üldistustest”, juhendaja prof emer Leo Võhandu). Samuti saavutas noormees 2005. a Euroopa Liidu Noorte teadlaste konkursil Moskvas oma tööga “Generalizations of the Fibonacci sequence” 3. preemia

Meediakajastusi värskest doktorist:

http://www.tartupostimees.ee/?id=451100
http://www.novaator.ee/ET/it/kui_kindel_on_ajatempel/

Viimased uudised