Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Mentorõppejõud said viimase lihvi

Algavast õppeaastast asub Eesti kõrgkoolides oma kolleege toetama 20 mentorõppejõudu, et niimoodi parandada kodumaise hariduse kvaliteeti.

Reedel lõppes Võrus viis päeva kestnud mentorõppejõudude koolitus, kus 20 aastat mentorlusega tegelenud inglanna Angi Malderez andis enda teadmised edasi kodumaisele õppegrupile, mille liikmed hakkavad sügisest abistama ja toetama oma kõrgkoolide kaasõppejõude.

Malderezi sõnul oli tal väga hea meel Eestis õpetada, sest siin võetakse uued ideed ja lahendused positiivselt vastu.

«Siinne grupp oli täiesti fantastiline,» toonitas Malderez.

Mentorlus on mõeldud ja seda peetakse kasulikuks kõigile õppejõududele, kes soovivad täiendada oma õpetamis- ja juhendamisalaseid oskusi või paremini kohaneda organisatsioonis toimuvaga.

Sihtasutuse Archimedes programmi Primus pilootprojekti eesmärgiks on mentorluse kaudu tõsta kõrgkoolides nii õppimise kui ka õpetamise kvaliteeti.

«Äriettevõtetes on mentorluse ideed rakendatud juba aastaid ja viimane aeg on see tuua kõrghariduse maastikule,» selgitas õppejõudude koolituse valdkonna koordinaator Karin Ruul.

Ruuli hinnangul võiks 2013. aastaks kõrgkoolides olla üle saja mentorõppejõu ja mentorlus peaks olema kõrghariduse loomulik osa.

Sügisest tööle hakkavatel mentoritel on mitmeid ülesandeid, näiteks võivad nad aidata koostada õppejõu arenguplaani, külastada õppetööd ja aidata analüüsida kaasõppejõu õppetööd või soovitada koolitusi, kuid tähtis on mõistmine, et mentorlus pole sundus, vaid tegemist on dialoogiga kahe kolleegi vahel.

«Inimestes peab olema soov õppida, sunniga ei saa midagi parandada,» selgitas Malderez.

Kuigi mentorlusega soovitakse toetada õppejõudude arengut, saavad Malderezi sõnul kohtumistest ja vestlustest kasu ka mentorid.

«Olen mentorina enda kohta niivõrd palju uut teada saanud ja mõistan, kui palju mul veel õppida on,» täpsustas ta.

Programmi Primus vedajad loodavad, et õppejõudude arenemine parandab kõrgkoolide õppetöö ja kokkuvõttes kogu kõrghariduse kvaliteeti, millest võidavad nii organisatsioon, õppurid kui ka õppejõud.

Mentorõppejõud on läbinud õppejõu baaskoolituse «Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis» (arvestatakse VÕTA raames) ja mentori baaskoolituse.

Mentorõppejõudude koolitamiseks ja toetamiseks on programmi Primus raames selleks aastaks planeeritud miljon krooni ja kokku enam kui 12 miljonit krooni. Programmi elluviija on SA Archimedes ja programmi rahastatakse Euroopa Liidu sotsiaalfondist.

Viimased uudised