Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Milline peaks olema järgmine raamprogramm?

Ka Teil on võimalik kaasa rääkida Eesti positsiooni kujundamisel tulevase Euroopa Liidu T&A raamprogrammi osas.

Euroopa Komisjon on avaldanud konsultatsioonidokumendi, kuhu oodatakse kõigi liikmesriikide panust raamprogrammi lihtsustamise ja parendamise osas. Seoses sellega kogub Sihtasutus Archimedes Eesti erinevate osapoolte seisukohti uude raamprogrammi.

Et ka teie arvamus oleks esindatud, palume teil võtta hetk aega ja vastata aadressil http://kysitlus.archimedes.ee olevale viiele küsimusele. Soovi korral võite jääda anonüümseks, kuid kui jätate meile oma kontaktandmed, anname teile hiljem tagasisidet Eesti lõppseisukoha osas.

Komisjoni konsultatsioonidokumendiga saab tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm.

Viimased uudised